Komunikaty dla studentów

2020-02-20

Bezpieczeństwo wewnętrzne rok III studia I stopnia stacjonarne » więcej

2020-02-19

Politologia rok II studia II stopnia » więcej

2020-02-18

Bezpieczeństwo wewnętrzne I rok I stopnia stacjonarne » więcej

2020-02-10

Harmonogram zajęć studia stacjonarne i niestacjonarne semestr letni » więcej

2020-02-06

dyżur dr hab. Przemysław Maj, prof. UR » więcej

2020-02-03

dyżur dr hab. Tomasza Koziełło, prof. UR » więcej

2020-02-03

w dniach 4-5.02.2020 r. sekretariat będzie nieczynny » więcej

2020-01-30

Bezpieczeństwo wewnętrzne III rok , oceny z zaliczenia -zwalczanie terroryzmu » więcej

2020-01-30

dyżur z dr Grzegorzem Pawlikowskim » więcej

2020-01-28

dyżur z dr hab. Krzysztofem Żarna, prof. UR » więcej

Instytut Nauk o Polityce

Rekrutacja

Instytut Nauk o Polityce (wcześniej Katedra Politologii) funkcjonuje w ramach Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Do końca września 2019 r. Instytut funkcjonował na Wydziale Socjologiczno-Historycznym. Od 1 września 2012 r. Instytutem kieruje prof. dr hab. Agnieszka Pawłowska. Uchwałą nr 27/2006 PKA z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na poziomie I stopnia kierunek politologia otrzymał pozytywną ocenę.

W Instytucie zatrudnionych jest 26 nauczycieli akademickich: 1 profesor tytularny, 9 doktorów habilitowanych na stanowisku profesora, 12 doktorów oraz 3 magistrów.      » więcej

Zakład Administracji Publicznej i Polityki Społecznej

Zakład Administracji Publicznej i Polityki Społecznej

Pracownicy Zakładu prowadzą badania naukowe w zakresie administracji publicznej, w szczególności zarządzania jej zasobami i usługami.

Zakład Stosunków Międzynarodowych

Zakład Stosunków Międzynarodowych

Zakład Stosunków Międzynarodowych prowadzi badania naukowe w obrębie trzech zasadniczych obszarów zainteresowań. Są nimi: polityka zagraniczna państwa, mniejszości narodowe i etniczne w Europie Środkowo-Wschodniej oraz polityka bezpieczeństwa w aspekcie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym.

Zakład Teorii Polityki

Zakład Teorii Polityki

Główne obszary badawcze pracowników zakładu obejmują zagadnienia z zakresu teorii polityki, nauki o państwie i instytucjach politycznych, metodologii badań politologicznych oraz polski system partyjny.

Zakład Systemów Politycznych i Medialnych

Zakład Systemów Politycznych i Medialnych

Prowadzone przez pracowników zakładu badania naukowe i działalność dydaktyczna są związane z funkcjonowaniem władzy w Polsce i państwach współczesnych, z uwzględnieniem dynamiki procesów i wielości czynników determinujących procesy decydowania w polityce. Przedmiotem badań są także różne aspekty dotyczące funkcjonowania mediów.

Zakład Polityki Bezpieczeństwa

Zakład Polityki Bezpieczeństwa

Zakład Polityki Bezpieczeństwa prowadzi badania naukowe w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego w obrębie trzech obszarów: „Spory i konflikty międzynarodowe”, „Polityka bezpieczeństwa w ujęciu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym”, „Prawa człowieka i ich ochrona”.

Studiuj z nami!

Rekrutacja

Dowiedz się więcej o naszym Instytucie, poznaj zasady naboru oraz specjalności na jakich kształcimy naszych studentów.

Polityka i Społeczeństwo

„Polityka i Społeczeństwo” jest naukowym czasopismem politologicznym o charakterze interdyscyplinarnym. W latach 2004−2012 ukazało się łącznie 10 numerów, a artykuły były publikowane równolegle w językach polskim i angielskim. Począwszy od 2013 roku pismo zostało przekształcone w kwartalnik, a artykuły są publikowane w języku polskim lub angielskim. Czasopismo zostało stworzone i ukazuje się dzięki staraniom pracowników Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego, a jego wydawcą jest Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

» dowiedz się więcej

Samorząd Studencki URZ