Aktualności Instytutu

2020-01-15

III Bezpieczeństwo wewnętrzne - stacjonarne - zaliczenie praktyki

Zaliczenie praktyki z semestru zimowego (V) odbędzie się 15 stycznia 2020 (środa) w godz. 9.00-12.00.  » więcej

2019-12-23

III BW stacjonarne i niestacjonarne - PRAKTYKI w semestrze letnim (VI) – pilne!

Przypominamy o konieczności załatwienia formalności związanych z praktyką w semestrze letnim (VI). Część osób nie spełniła tego obowiązku w wyznaczonym terminie. » więcej

Komunikaty dla studentów

2020-01-17

Terminy egzaminów » więcej

2020-01-17

W dniach 20-21.01.2020 czytelnia będzie nieczynna.

2020-01-16

Dyżur dydaktyczny dr Anna Pięta- Szawara w dniu 23.01.2020 r. » więcej

2020-01-14

II Bezpieczeństwo wewnętrzne studia stacjonarne i niestacjonarne zapisy na Seminarium dyplomowe » więcej

2020-01-11

Politologia rok II studia I stopnia, Bezpieczeństwon wewnętrzne rok III studia I stopnia stacjonarne » więcej

2020-01-10

Politologia rok I studia I stopnia stacjonarne » więcej

2020-01-10

Bezpieczeństwo wewnętrzne rok II studia I stopnia niestacjonarne » więcej

2020-01-07

Bezpieczeństwo wewnętrzne II roku I stopnia niestacjonarne » więcej

2019-12-30

Politologia rok I studia I stopnia » więcej

2019-12-15

zajęcia i dyżur dr. Pawła Kucy 16.12.2019 » więcej

Instytut Nauk o Polityce

Rekrutacja

Instytut Nauk o Polityce (wcześniej Katedra Politologii) funkcjonuje w ramach Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Do końca września 2019 r. Instytut funkcjonował na Wydziale Socjologiczno-Historycznym. Od 1 września 2012 r. Instytutem kieruje prof. dr hab. Agnieszka Pawłowska. Uchwałą nr 27/2006 PKA z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na poziomie I stopnia kierunek politologia otrzymał pozytywną ocenę.

W Instytucie zatrudnionych jest 26 nauczycieli akademickich: 1 profesor tytularny, 9 doktorów habilitowanych na stanowisku profesora, 12 doktorów oraz 3 magistrów.      » więcej

Zakład Administracji Publicznej i Polityki Społecznej

Zakład Administracji Publicznej i Polityki Społecznej

Pracownicy Zakładu prowadzą badania naukowe w zakresie administracji publicznej, w szczególności zarządzania jej zasobami i usługami.

Zakład Stosunków Międzynarodowych

Zakład Stosunków Międzynarodowych

Zakład Stosunków Międzynarodowych prowadzi badania naukowe w obrębie trzech zasadniczych obszarów zainteresowań. Są nimi: polityka zagraniczna państwa, mniejszości narodowe i etniczne w Europie Środkowo-Wschodniej oraz polityka bezpieczeństwa w aspekcie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym.

Zakład Teorii Polityki

Zakład Teorii Polityki

Główne obszary badawcze pracowników zakładu obejmują zagadnienia z zakresu teorii polityki, nauki o państwie i instytucjach politycznych, metodologii badań politologicznych oraz polski system partyjny.

Zakład Systemów Politycznych i Medialnych

Zakład Systemów Politycznych i Medialnych

Prowadzone przez pracowników zakładu badania naukowe i działalność dydaktyczna są związane z funkcjonowaniem władzy w Polsce i państwach współczesnych, z uwzględnieniem dynamiki procesów i wielości czynników determinujących procesy decydowania w polityce. Przedmiotem badań są także różne aspekty dotyczące funkcjonowania mediów.

Zakład Polityki Bezpieczeństwa

Zakład Polityki Bezpieczeństwa

Zakład Polityki Bezpieczeństwa prowadzi badania naukowe w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego w obrębie trzech obszarów: „Spory i konflikty międzynarodowe”, „Polityka bezpieczeństwa w ujęciu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym”, „Prawa człowieka i ich ochrona”.

Studiuj z nami!

Rekrutacja

Dowiedz się więcej o naszym Instytucie, poznaj zasady naboru oraz specjalności na jakich kształcimy naszych studentów.

Polityka i Społeczeństwo

„Polityka i Społeczeństwo” jest naukowym czasopismem politologicznym o charakterze interdyscyplinarnym. W latach 2004−2012 ukazało się łącznie 10 numerów, a artykuły były publikowane równolegle w językach polskim i angielskim. Począwszy od 2013 roku pismo zostało przekształcone w kwartalnik, a artykuły są publikowane w języku polskim lub angielskim. Czasopismo zostało stworzone i ukazuje się dzięki staraniom pracowników Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego, a jego wydawcą jest Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

» dowiedz się więcej

Samorząd Studencki URZ