Aktualności Instytutu

2019-02-15

Wyjazdowe zajęcia z fotografii reklamowej

Słuchacze studiów podyplomowych z fotografii dziennikarskiej, promocyjnej i użytkowej w Instytucie Nauk o Polityce UR ukończyli już połowę zajęć przewidzianych w planie studiów. W czasie weekendu 9-10 lutego w trakcie wyjazdowych warsztatów w Siedlisku Janczar w Pstrągowej rozwijali swoje umiejętności z fotografii reklamowej, przygotowując fotografie różnych potraw. » więcej

2019-01-27

Pierwsi absolwenci studiów podyplomowych z wizerunku w administracji publicznej

W Instytucie Nauk o Polityce UR zakończyła się pierwsza edycja studiów podyplomowych wizerunek i zarządzanie w administracji publicznej. Uroczystość wręczenia dyplomów odbyła się w sobotę, 26 stycznia.   » więcej

Komunikaty dla studentów

2019-02-15

II Politologia studia I stopnia, II Bezpieczeństwo wewnętrzne - zajęcia i dyżur mgra D. Boratyna w dniach 21-22.02.2019 r. » więcej

2019-02-15

II i III Politologia studia I stopnia, II Bezpieczeństwo wewnętrzne - zajęcia i dyżur prof. K. Żarny w dniach 20-22.02.2019 r. » więcej

2019-02-15

I i II Bezpieczeństwo wewnętrzne - zajęcia i dyżur dra M. Milczanowskiego w dniach 18-21.02.2019 r. » więcej

2019-02-15

I Bezpieczeństwo wewnętrzne - zajęcia i dyżur mgra K. Piękosia w dniu 20.02.2019 r. » więcej

2019-02-15

Dyżur mgra D. Wicherka w dniu 21.02.2019 r. » więcej

2019-02-15

I II Bezpieczeństwo wewnętrzne studia niestacjonarne - zmiana w harmonogramie zjazdu w dniu 23.02.2019 r. » więcej

2019-02-15

I Politologia studia II stopnia - zajęcia i dyżur prof. T. Koziełło w dniu 20.02.2019 r. » więcej

2019-02-14

II Bezpieczeństwo wewnętrzne studia stacjonarne » więcej

2019-02-13

Harmonogramy zajęć w semestrze letnim studia niestacjonarne » więcej

2019-02-07

Harmonogramy zajęć w semestrze letnim studia stacjonarne » więcej

Instytut Nauk o Polityce

Rekrutacja

Instytut Nauk o Polityce na Wydziale Socjologiczno-Historycznym funkcjonuje od 1 lipca 2001 r. Do lutego 2015 r. w strukturze Wydziału działała Katedra Politologii, której pierwszym Kierownikiem był prof. dr hab. Henryk Cimek. Od 1 września 2012 r. Katedrą kierowała prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Pawłowska. Decyzją JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. dr. hab. Aleksandra Bobko, Katedra została przekształcona w Instytut. Uchwałą nr 27/2006 PKA z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na poziomie I stopnia kierunek politologia otrzymał pozytywną ocenę.      » więcej

Zakład Administracji Publicznej i Polityki Społecznej

Zakład Administracji Publicznej i Polityki Społecznej

Pracownicy Zakładu prowadzą badania naukowe w zakresie administracji publicznej, w szczególności zarządzania jej zasobami i usługami.

Zakład Komunikowania Społecznego

Zakład Komunikowania Społecznego

Przedmiotem zainteresowań badawczych pracowników Zakładu są procesy komunikowania dokonywanego z wykorzystaniem współczesnych mediów, rozumianych jako środki przekazu oraz jako instytucje zajmujące się tworzeniem i rozpowszechnianiem przekazów, a przez to wywieraniem wpływu na odbiorców.

Zakład Stosunków Międzynarodowych

Zakład Stosunków Międzynarodowych

Zakład Stosunków Międzynarodowych prowadzi badania naukowe w obrębie trzech zasadniczych obszarów zainteresowań. Są nimi: polityka zagraniczna państwa, mniejszości narodowe i etniczne w Europie Środkowo-Wschodniej oraz polityka bezpieczeństwa w aspekcie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym.

Zakład Teorii Państwa, Prawa i Polityki

Zakład Teorii Państwa, Prawa i Polityki

Zakład jest najmłodszą jednostką organizacyjną działającą w ramach Instytutu Nauk o Polityce UR. W jego skład wchodzą: kierownik dr hab. Sabina Grabowska oraz dr Anna Pięta – Szawara, dr Tomasz Koziełło oraz dr Przemysław Maj.

Zakład Systemów Politycznych

Zakład Systemów Politycznych

Prowadzone przez pracowników zakładu badania naukowe i działalność dydaktyczna są związane z funkcjonowaniem władzy w Polsce i państwach współczesnych, z uwzględnieniem dynamiki procesów i wielości czynników determinujących procesy decydowania w polityce.

Zakład Polityki Bezpieczeństwa

Zakład Polityki Bezpieczeństwa

Zakład Polityki Bezpieczeństwa prowadzi badania naukowe w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego w obrębie trzech obszarów: „Spory i konflikty międzynarodowe”, „Polityka bezpieczeństwa w ujęciu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym”, „Prawa człowieka i ich ochrona”.

Studiuj z nami!

Rekrutacja

Dowiedz się więcej o naszym Instytucie, poznaj zasady naboru oraz specjalności na jakich kształcimy naszych studentów.

Polityka i Społeczeństwo

„Polityka i Społeczeństwo” jest naukowym czasopismem politologicznym o charakterze interdyscyplinarnym. W latach 2004−2012 ukazało się łącznie 10 numerów, a artykuły były publikowane równolegle w językach polskim i angielskim. Począwszy od 2013 roku pismo zostało przekształcone w kwartalnik, a artykuły są publikowane w języku polskim lub angielskim. Czasopismo zostało stworzone i ukazuje się dzięki staraniom pracowników Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego, a jego wydawcą jest Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

» dowiedz się więcej

Samorząd Studencki URZ