Aktualności Instytutu

2017-10-17

Uczestnictwo pracowników Instytutu Nauk o Polityce w 6th International Scientific Conference „Good Governance at Local Self-Government: Towards Efficiency and Welfare Society

W dniach 12-13 października 2017 roku pracownicy Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego uczestniczyli w 6th International Scientific Conference „Good Governance at Local Self-Government: Towards Efficiency and Welfare Society”  » więcej

2017-10-16

II Ogólnopolski Kongres Europeistyki w Szczecinie

W dniach 26-28 września 2017 r. na Uniwersytecie Szczecińskim odbywały się obrady II Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki.  » więcej

2017-10-16

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kaukaz – historia, przemiany, perspektywy”

Instytut Nauk o Polityce był jednym z organizatorów VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Kaukaz – historia, przemiany perspektywy”. » więcej

Komunikaty dla studentów

2017-10-18

Zmiana godziny dyżuru prof. A. Pawłowskiej w dniu 19-10-2017 r. » więcej

2017-10-18

Harmonogram 3 kolejnych zjazdów - studia niestacjonarne I stopnia - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne » więcej

2017-10-17

Zajęcia dr D. Szczepański » więcej

2017-10-12

PILNE! OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE BHP DLA STUDENTÓW ST. NIEST. BW » więcej

2017-10-12

Zajęcia i dyżur dr A. Kołomycew 13.10.2017 r. » więcej

2017-10-11

Dyżur dr D. Szczepańskiego w dn. 11.10.2017 r. » więcej

2017-10-11

PODZIAŁ NA GRUPY - SZKOLENIE BHP/ KIERUNEK BW STACJ. » więcej

2017-10-10

Dyżur dr M.Malczyńskiej - Biały w dn. 11.10.2017 r. » więcej

2017-10-10

PILNE! OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE BHP » więcej

2017-10-06

Zajęcia i dyżur prof. M. Delong 11.10.2017 r. » więcej

Instytut Nauk o Polityce

Rekrutacja

Instytut Nauk o Polityce na Wydziale Socjologiczno-Historycznym funkcjonuje od 1 lipca 2001 r. Do lutego 2015 r. w strukturze Wydziału działała Katedra Politologii, której pierwszym Kierownikiem był prof. dr hab. Henryk Cimek. Od 1 września 2012 r. Katedrą kierowała prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Pawłowska. Decyzją JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. dr. hab. Aleksandra Bobko, Katedra została przekształcona w Instytut. Uchwałą nr 27/2006 PKA z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na poziomie I stopnia kierunek politologia otrzymał pozytywną ocenę.      » więcej

Zakład Administracji Publicznej i Polityki Społecznej

Zakład Administracji Publicznej i Polityki Społecznej

Pracownicy Zakładu prowadzą badania naukowe w zakresie administracji publicznej, w szczególności zarządzania jej zasobami i usługami.

Zakład Komunikowania Społecznego

Zakład Komunikowania Społecznego

Przedmiotem zainteresowań badawczych pracowników Zakładu są procesy komunikowania dokonywanego z wykorzystaniem współczesnych mediów, rozumianych jako środki przekazu oraz jako instytucje zajmujące się tworzeniem i rozpowszechnianiem przekazów, a przez to wywieraniem wpływu na odbiorców.

Zakład Stosunków Międzynarodowych

Zakład Stosunków Międzynarodowych

Zakład Stosunków Międzynarodowych prowadzi badania naukowe w obrębie trzech zasadniczych obszarów zainteresowań. Są nimi: polityka zagraniczna państwa, mniejszości narodowe i etniczne w Europie Środkowo-Wschodniej oraz polityka bezpieczeństwa w aspekcie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym.

Zakład Teorii Państwa, Prawa i Polityki

Zakład Teorii Państwa, Prawa i Polityki

Zakład jest najmłodszą jednostką organizacyjną działającą w ramach Instytutu Nauk o Polityce UR. W jego skład wchodzą: kierownik dr hab. Sabina Grabowska oraz dr Anna Pięta – Szawara, dr Tomasz Koziełło oraz dr Przemysław Maj.

Studiuj z nami!

Rekrutacja

Dowiedz się więcej o naszym Instytucie, poznaj zasady naboru oraz specjalności na jakich kształcimy naszych studentów.

Polityka i Społeczeństwo

„Polityka i Społeczeństwo” jest naukowym czasopismem politologicznym o charakterze interdyscyplinarnym. W latach 2004−2012 ukazało się łącznie 10 numerów, a artykuły były publikowane równolegle w językach polskim i angielskim. Począwszy od 2013 roku pismo zostało przekształcone w kwartalnik, a artykuły są publikowane w języku polskim lub angielskim. Czasopismo zostało stworzone i ukazuje się dzięki staraniom pracowników Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego, a jego wydawcą jest Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

» dowiedz się więcej

Samorząd Studencki URZ