Aktualności Instytutu

2017-12-09

Prof. Agnieszka Pawłowska nagrodzona w konkursie na najlepszą monografię

Prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Pawłowska, Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego została nagrodzona w Konkursie im. Profesora Jana Baszkiewicza za najlepszą monografię naukową z zakresu nauk o polityce wydaną w 2016 r.      » więcej

2017-12-08

Wykład otwarty dra hab. Krzysztofa Żarny, prof. UR na Wydziale Prawa i Administracji

Na zaproszenie Koła Naukowego Filozofii i Teorii Prawa UR dr hab. Krzysztof Żarna, prof. UR wygłosił w dniu 6 grudnia wykład otwarty "Cierpienie jako determinanty powstania międzynarodowego prawa humanitarnego".   » więcej

2017-12-04

Dzień otwarty w Instytucie Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego

Prawie 150 uczniów z podkarpackich szkół średnich wzięło udział w wykładach i warsztatach w ramach dnia otwartego w Instytucie Nauk o Polityce.  » więcej

Komunikaty dla studentów

2017-12-14

Harmonogram 3 kolejnych zjazdów - studia niestacjonarne I stopnia - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne » więcej

2017-12-13

Zajęcia prof. D. Stasi 20.12.2017 r. » więcej

2017-12-12

Zmiana godziny dyżuru dr hab. G. Bonusiaka » więcej

2017-12-11

Zajęcia i dyżur dr A. Pięta-Szawara » więcej

2017-12-07

zajęcia Prof. B. Wróblewski 17.12.2017 r. st.nst bw PILNE » więcej

2017-12-06

zajęcia dr G. Pawlikowski w dniu 7.12.2017 (BW) » więcej

2017-12-06

Zajęcia mgr M. Waksmudzka - Szarek grudzień 2017 r. » więcej

2017-12-05

I Politologia studia II stopnia - zajęcia z przedmiotu Filozofia i etyka polityki - PILNE! » więcej

2017-11-30

Zajęcia dr T. Koziełło 4-5.12.2017 r. » więcej

2017-11-29

Zajęcia i dyżur dr A. Kołomycew 1.12.2017 r. » więcej

Instytut Nauk o Polityce

Rekrutacja

Instytut Nauk o Polityce na Wydziale Socjologiczno-Historycznym funkcjonuje od 1 lipca 2001 r. Do lutego 2015 r. w strukturze Wydziału działała Katedra Politologii, której pierwszym Kierownikiem był prof. dr hab. Henryk Cimek. Od 1 września 2012 r. Katedrą kierowała prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Pawłowska. Decyzją JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. dr. hab. Aleksandra Bobko, Katedra została przekształcona w Instytut. Uchwałą nr 27/2006 PKA z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na poziomie I stopnia kierunek politologia otrzymał pozytywną ocenę.      » więcej

Zakład Administracji Publicznej i Polityki Społecznej

Zakład Administracji Publicznej i Polityki Społecznej

Pracownicy Zakładu prowadzą badania naukowe w zakresie administracji publicznej, w szczególności zarządzania jej zasobami i usługami.

Zakład Komunikowania Społecznego

Zakład Komunikowania Społecznego

Przedmiotem zainteresowań badawczych pracowników Zakładu są procesy komunikowania dokonywanego z wykorzystaniem współczesnych mediów, rozumianych jako środki przekazu oraz jako instytucje zajmujące się tworzeniem i rozpowszechnianiem przekazów, a przez to wywieraniem wpływu na odbiorców.

Zakład Stosunków Międzynarodowych

Zakład Stosunków Międzynarodowych

Zakład Stosunków Międzynarodowych prowadzi badania naukowe w obrębie trzech zasadniczych obszarów zainteresowań. Są nimi: polityka zagraniczna państwa, mniejszości narodowe i etniczne w Europie Środkowo-Wschodniej oraz polityka bezpieczeństwa w aspekcie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym.

Zakład Teorii Państwa, Prawa i Polityki

Zakład Teorii Państwa, Prawa i Polityki

Zakład jest najmłodszą jednostką organizacyjną działającą w ramach Instytutu Nauk o Polityce UR. W jego skład wchodzą: kierownik dr hab. Sabina Grabowska oraz dr Anna Pięta – Szawara, dr Tomasz Koziełło oraz dr Przemysław Maj.

Zakład Systemów Politycznych

Zakład Systemów Politycznych

Prowadzone przez pracowników zakładu badania naukowe i działalność dydaktyczna są związane z funkcjonowaniem władzy w Polsce i państwach współczesnych, z uwzględnieniem dynamiki procesów i wielości czynników determinujących procesy decydowania w polityce.

Zakład Polityki Bezpieczeństwa

Zakład Polityki Bezpieczeństwa

Zakład Polityki Bezpieczeństwa prowadzi badania naukowe w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego w obrębie trzech obszarów: „Spory i konflikty międzynarodowe”, „Polityka bezpieczeństwa w ujęciu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym”, „Prawa człowieka i ich ochrona”.

Studiuj z nami!

Rekrutacja

Dowiedz się więcej o naszym Instytucie, poznaj zasady naboru oraz specjalności na jakich kształcimy naszych studentów.

Polityka i Społeczeństwo

„Polityka i Społeczeństwo” jest naukowym czasopismem politologicznym o charakterze interdyscyplinarnym. W latach 2004−2012 ukazało się łącznie 10 numerów, a artykuły były publikowane równolegle w językach polskim i angielskim. Począwszy od 2013 roku pismo zostało przekształcone w kwartalnik, a artykuły są publikowane w języku polskim lub angielskim. Czasopismo zostało stworzone i ukazuje się dzięki staraniom pracowników Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego, a jego wydawcą jest Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

» dowiedz się więcej

Samorząd Studencki URZ