Aktualności Instytutu

2018-04-18

Kolejna studentka Instytutu Nauk o Polityce na stażu w Parlamencie Europejskim

Joanna Opiela, studentka politologii w Instytucie Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła miesięczny staż w biurze posła Tomasza Poręby w Parlamencie Europejskim. » więcej

2018-04-16

REKRUTACJA WŁAŚNIE SIĘ ROZPOCZĘŁA - zapraszamy!

Kolejna rekrutacja do Programu MOST, tym razem na semestr zimowy i cały rok akademicki 2018/2019 potrwa przez miesiąc, do 15 maja. Zachęcamy do aplikowania za pośrednictwem Internetowej Rejestracji Kandydatów. » więcej

2018-03-27

W Instytucie Nauk o Polityce trwają studia podyplomowe z wizerunku w administracji

W Instytucie Nauk o Polityce UR trwają studia podyplomowe „Wizerunek i zarządzanie w administracji publicznej”. Słuchacze studiów w ramach praktycznych zajęć szkolili już swoje umiejętności z zakresu kompetencji menadżerskich w relacjach z pracownikami oraz ze sztuki negocjacji biznesowych.  » więcej

Komunikaty dla studentów

2018-04-23

23-27.04.2018 r. zajęcia i dyżur dr hab. K. Żarna » więcej

2018-04-23

PILNE I BW studia stacjonarne - zapisy na specjalności i przedmioty do wyboru » więcej

2018-04-23

PILNE I BW studia niestacjonarne - zapisy na specjalności i przedmioty do wyboru » więcej

2018-04-23

PILNE I Politologia studia I stopnia- zapisy na specjalności i przedmioty do wyboru » więcej

2018-04-23

PILNE I Politologia studia II stopnia- zapisy na specjalności » więcej

2018-04-23

PILNE II Politologia studia I stopnia- zapisy na przedmioty do wyboru » więcej

2018-04-20

Zajęcia dr T. Koziełło 26.04. br. » więcej

2018-04-20

Zajęcia dr hab. B. Wróblewski, prof. UR » więcej

2018-04-18

Zajęcia Dziekan P. Grata » więcej

2018-04-17

Zajęcia i dyżur – dr P. Kuca » więcej

Instytut Nauk o Polityce

Rekrutacja

Instytut Nauk o Polityce na Wydziale Socjologiczno-Historycznym funkcjonuje od 1 lipca 2001 r. Do lutego 2015 r. w strukturze Wydziału działała Katedra Politologii, której pierwszym Kierownikiem był prof. dr hab. Henryk Cimek. Od 1 września 2012 r. Katedrą kierowała prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Pawłowska. Decyzją JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. dr. hab. Aleksandra Bobko, Katedra została przekształcona w Instytut. Uchwałą nr 27/2006 PKA z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na poziomie I stopnia kierunek politologia otrzymał pozytywną ocenę.      » więcej

Zakład Administracji Publicznej i Polityki Społecznej

Zakład Administracji Publicznej i Polityki Społecznej

Pracownicy Zakładu prowadzą badania naukowe w zakresie administracji publicznej, w szczególności zarządzania jej zasobami i usługami.

Zakład Komunikowania Społecznego

Zakład Komunikowania Społecznego

Przedmiotem zainteresowań badawczych pracowników Zakładu są procesy komunikowania dokonywanego z wykorzystaniem współczesnych mediów, rozumianych jako środki przekazu oraz jako instytucje zajmujące się tworzeniem i rozpowszechnianiem przekazów, a przez to wywieraniem wpływu na odbiorców.

Zakład Stosunków Międzynarodowych

Zakład Stosunków Międzynarodowych

Zakład Stosunków Międzynarodowych prowadzi badania naukowe w obrębie trzech zasadniczych obszarów zainteresowań. Są nimi: polityka zagraniczna państwa, mniejszości narodowe i etniczne w Europie Środkowo-Wschodniej oraz polityka bezpieczeństwa w aspekcie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym.

Zakład Teorii Państwa, Prawa i Polityki

Zakład Teorii Państwa, Prawa i Polityki

Zakład jest najmłodszą jednostką organizacyjną działającą w ramach Instytutu Nauk o Polityce UR. W jego skład wchodzą: kierownik dr hab. Sabina Grabowska oraz dr Anna Pięta – Szawara, dr Tomasz Koziełło oraz dr Przemysław Maj.

Zakład Systemów Politycznych

Zakład Systemów Politycznych

Prowadzone przez pracowników zakładu badania naukowe i działalność dydaktyczna są związane z funkcjonowaniem władzy w Polsce i państwach współczesnych, z uwzględnieniem dynamiki procesów i wielości czynników determinujących procesy decydowania w polityce.

Zakład Polityki Bezpieczeństwa

Zakład Polityki Bezpieczeństwa

Zakład Polityki Bezpieczeństwa prowadzi badania naukowe w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego w obrębie trzech obszarów: „Spory i konflikty międzynarodowe”, „Polityka bezpieczeństwa w ujęciu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym”, „Prawa człowieka i ich ochrona”.

Studiuj z nami!

Rekrutacja

Dowiedz się więcej o naszym Instytucie, poznaj zasady naboru oraz specjalności na jakich kształcimy naszych studentów.

Polityka i Społeczeństwo

„Polityka i Społeczeństwo” jest naukowym czasopismem politologicznym o charakterze interdyscyplinarnym. W latach 2004−2012 ukazało się łącznie 10 numerów, a artykuły były publikowane równolegle w językach polskim i angielskim. Począwszy od 2013 roku pismo zostało przekształcone w kwartalnik, a artykuły są publikowane w języku polskim lub angielskim. Czasopismo zostało stworzone i ukazuje się dzięki staraniom pracowników Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego, a jego wydawcą jest Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

» dowiedz się więcej

Samorząd Studencki URZ