Aktualności Instytutu

2019-12-06

150 licealistów na warsztatach w Instytucie Nauk o Polityce

Prawie 150 uczniów podkarpackich szkół średnich wzięło udział w piątek, 6 grudnia w warsztatach zorganizowanych w Instytucie Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego. » więcej

2019-12-06

II etap Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

W dniu 6 grudnia 2019 r. w Instytucie Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego miał miejsce II etap (okręgowy) Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności. » więcej

Komunikaty dla studentów

2019-12-13

Bezpieczeństwo wewnętrzne I rok I stopnia niestacjonarne » więcej

2019-12-12

Dyżur z dr Robertem Zapart w dniu 12.12.2019 r. » więcej

2019-12-11

zajęcia z dr Grzegorzem Pawlikowskim 12-13.12.2019 r. » więcej

2019-12-10

Bezpieczeństwo wewnętrzne I rok I stopnia stacjonarne » więcej

2019-12-09

Bezpieczeństwo wewnętrzne II roku I stopnia niestacjonarne » więcej

2019-12-07

Bezpieczeństwo wewnetrzne - praktyki- rok III stacjonarne i niestacjonarne » więcej

2019-12-06

Politologia rok I studia I stopnia stacjonarne » więcej

2019-12-05

Bezpieczeństwo wewnętrzne rok II studia I stopnia stacjonarne » więcej

2019-12-05

dyzur organizacyjny prof. dr hab. Agnieszka Pawłowska a dnia 12.12.2019 r. » więcej

2019-12-05

Bezpieczeństwo wewnętrzne rok I studia niestacjonarne I stopnia » więcej

Instytut Nauk o Polityce

Rekrutacja

Instytut Nauk o Polityce (wcześniej Katedra Politologii) funkcjonuje w ramach Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Do końca września 2019 r. Instytut funkcjonował na Wydziale Socjologiczno-Historycznym. Od 1 września 2012 r. Instytutem kieruje prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Pawłowska. Uchwałą nr 27/2006 PKA z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na poziomie I stopnia kierunek politologia otrzymał pozytywną ocenę.

W Instytucie zatrudnionych jest 26 nauczycieli akademickich: 1 profesor tytularny, 9 doktorów habilitowanych na stanowisku profesora, 12 doktorów oraz 3 magistrów.      » więcej

Zakład Administracji Publicznej i Polityki Społecznej

Zakład Administracji Publicznej i Polityki Społecznej

Pracownicy Zakładu prowadzą badania naukowe w zakresie administracji publicznej, w szczególności zarządzania jej zasobami i usługami.

Zakład Komunikowania Społecznego

Zakład Komunikowania Społecznego

Przedmiotem zainteresowań badawczych pracowników Zakładu są procesy komunikowania dokonywanego z wykorzystaniem współczesnych mediów, rozumianych jako środki przekazu oraz jako instytucje zajmujące się tworzeniem i rozpowszechnianiem przekazów, a przez to wywieraniem wpływu na odbiorców.

Zakład Stosunków Międzynarodowych

Zakład Stosunków Międzynarodowych

Zakład Stosunków Międzynarodowych prowadzi badania naukowe w obrębie trzech zasadniczych obszarów zainteresowań. Są nimi: polityka zagraniczna państwa, mniejszości narodowe i etniczne w Europie Środkowo-Wschodniej oraz polityka bezpieczeństwa w aspekcie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym.

Zakład Teorii Państwa, Prawa i Polityki

Zakład Teorii Państwa, Prawa i Polityki

Zakład jest najmłodszą jednostką organizacyjną działającą w ramach Instytutu Nauk o Polityce UR. W jego skład wchodzą: kierownik dr hab. Sabina Grabowska oraz dr Anna Pięta – Szawara, dr Tomasz Koziełło oraz dr Przemysław Maj.

Zakład Systemów Politycznych

Zakład Systemów Politycznych

Prowadzone przez pracowników zakładu badania naukowe i działalność dydaktyczna są związane z funkcjonowaniem władzy w Polsce i państwach współczesnych, z uwzględnieniem dynamiki procesów i wielości czynników determinujących procesy decydowania w polityce.

Zakład Polityki Bezpieczeństwa

Zakład Polityki Bezpieczeństwa

Zakład Polityki Bezpieczeństwa prowadzi badania naukowe w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego w obrębie trzech obszarów: „Spory i konflikty międzynarodowe”, „Polityka bezpieczeństwa w ujęciu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym”, „Prawa człowieka i ich ochrona”.

Studiuj z nami!

Rekrutacja

Dowiedz się więcej o naszym Instytucie, poznaj zasady naboru oraz specjalności na jakich kształcimy naszych studentów.

Polityka i Społeczeństwo

„Polityka i Społeczeństwo” jest naukowym czasopismem politologicznym o charakterze interdyscyplinarnym. W latach 2004−2012 ukazało się łącznie 10 numerów, a artykuły były publikowane równolegle w językach polskim i angielskim. Począwszy od 2013 roku pismo zostało przekształcone w kwartalnik, a artykuły są publikowane w języku polskim lub angielskim. Czasopismo zostało stworzone i ukazuje się dzięki staraniom pracowników Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego, a jego wydawcą jest Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

» dowiedz się więcej

Samorząd Studencki URZ