Aktualności Instytutu

2019-04-09

III edycja polsko-niemieckiej szkoły letniej dla młodych dziennikarzy z Ukrainy

Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego i Towarzystwo Studiów Dziennikarskich w Rzeszowie po raz trzeci zorganizują szkołę letnią dla młodych dziennikarzy regionalnych i lokalnych z Ukrainy. Szkoła odbędzie się od 15 do 22 września w Rzeszowie. » więcej

2019-04-09

Konferencja medioznawcza w Instytucie Nauk o Polityce UR

W Instytucie Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się konferencja pt. „Współczesne kompetencje medialne”. To szósta konferencja medioznawcza zorganizowana przez pracowników Zakładu Komunikowania Społecznego INoP. » więcej

2019-04-06

Studenci I i II roku studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne z wizytą na Międzynarodowym Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka

W dniu 4 kwietnia br.,  studenci pierwszego i drugiego roku studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne  razem z opiekunami mgr Karolem Piękosiem oraz mgr Damianem Wicherkiem, odwiedzili Międzynarodowy Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka. » więcej

Komunikaty dla studentów

2019-04-18

II Bezpieczeństwo wewnętrzne, gr. III - zajęcia z przedmiotu Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych » więcej

2019-04-18

W dniu 19 kwietnia 2019 r. sekretariat i czytelnia będzą nieczynne.

2019-04-17

W dniu 18 kwietnia 2019 r. czytelnia będzie nieczynna.

2019-04-17

II Politologia studia I stopnia - zajęcia i dyżur dra S. Szczepańskiego w dniu 25.04.2019 r. » więcej

2019-04-17

Godziny rektorskie - 2 maja 2019 r.! » więcej

2019-04-17

Dyżur mgra D. Wicherka w dniu 25.04.2019 r. » więcej

2019-04-13

I Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia niestacjonarne - Bezpieczeństwo konsumentów » więcej

2019-04-12

II Politologia studia I stopnia - spotkanie w sprawie praktyk! » więcej

2019-04-11

Zajęcia dr A. Korcz-Maciejko » więcej

2019-04-09

II Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia - zajęcia prowadzone przez mgra K. Piękosia w dniu 16.04.2019 r. » więcej

Instytut Nauk o Polityce

Rekrutacja

Instytut Nauk o Polityce na Wydziale Socjologiczno-Historycznym funkcjonuje od 1 lipca 2001 r. Do lutego 2015 r. w strukturze Wydziału działała Katedra Politologii, której pierwszym Kierownikiem był prof. dr hab. Henryk Cimek. Od 1 września 2012 r. Katedrą kierowała prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Pawłowska. Decyzją JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. dr. hab. Aleksandra Bobko, Katedra została przekształcona w Instytut. Uchwałą nr 27/2006 PKA z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na poziomie I stopnia kierunek politologia otrzymał pozytywną ocenę.      » więcej

Zakład Administracji Publicznej i Polityki Społecznej

Zakład Administracji Publicznej i Polityki Społecznej

Pracownicy Zakładu prowadzą badania naukowe w zakresie administracji publicznej, w szczególności zarządzania jej zasobami i usługami.

Zakład Komunikowania Społecznego

Zakład Komunikowania Społecznego

Przedmiotem zainteresowań badawczych pracowników Zakładu są procesy komunikowania dokonywanego z wykorzystaniem współczesnych mediów, rozumianych jako środki przekazu oraz jako instytucje zajmujące się tworzeniem i rozpowszechnianiem przekazów, a przez to wywieraniem wpływu na odbiorców.

Zakład Stosunków Międzynarodowych

Zakład Stosunków Międzynarodowych

Zakład Stosunków Międzynarodowych prowadzi badania naukowe w obrębie trzech zasadniczych obszarów zainteresowań. Są nimi: polityka zagraniczna państwa, mniejszości narodowe i etniczne w Europie Środkowo-Wschodniej oraz polityka bezpieczeństwa w aspekcie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym.

Zakład Teorii Państwa, Prawa i Polityki

Zakład Teorii Państwa, Prawa i Polityki

Zakład jest najmłodszą jednostką organizacyjną działającą w ramach Instytutu Nauk o Polityce UR. W jego skład wchodzą: kierownik dr hab. Sabina Grabowska oraz dr Anna Pięta – Szawara, dr Tomasz Koziełło oraz dr Przemysław Maj.

Zakład Systemów Politycznych

Zakład Systemów Politycznych

Prowadzone przez pracowników zakładu badania naukowe i działalność dydaktyczna są związane z funkcjonowaniem władzy w Polsce i państwach współczesnych, z uwzględnieniem dynamiki procesów i wielości czynników determinujących procesy decydowania w polityce.

Zakład Polityki Bezpieczeństwa

Zakład Polityki Bezpieczeństwa

Zakład Polityki Bezpieczeństwa prowadzi badania naukowe w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego w obrębie trzech obszarów: „Spory i konflikty międzynarodowe”, „Polityka bezpieczeństwa w ujęciu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym”, „Prawa człowieka i ich ochrona”.

Studiuj z nami!

Rekrutacja

Dowiedz się więcej o naszym Instytucie, poznaj zasady naboru oraz specjalności na jakich kształcimy naszych studentów.

Polityka i Społeczeństwo

„Polityka i Społeczeństwo” jest naukowym czasopismem politologicznym o charakterze interdyscyplinarnym. W latach 2004−2012 ukazało się łącznie 10 numerów, a artykuły były publikowane równolegle w językach polskim i angielskim. Począwszy od 2013 roku pismo zostało przekształcone w kwartalnik, a artykuły są publikowane w języku polskim lub angielskim. Czasopismo zostało stworzone i ukazuje się dzięki staraniom pracowników Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego, a jego wydawcą jest Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

» dowiedz się więcej

Samorząd Studencki URZ