Aktualności Instytutu

2019-01-10

Druga edycja studiów podyplomowych Wizerunek i zarządzanie w administracji publicznej

Instytut Nauk o Polityce zaprasza na drugą edycję studiów podyplomowych Wizerunek i zarządzanie w administracji publicznej. Program studiów obejmuje 180 godzin praktycznych ćwiczeń i warsztatów z zakresu zarządzania oraz kształtowania wizerunku osobistego i wizerunku organizacji.   » więcej

2019-01-09

3rd Vilnius Summer School - Military, cyber and energy security

The upcoming summer we are launching the 3rd Vilnius Summer School and would like to invite students or any other persons who might be interested in the courses Vilnius Summer School provides. » więcej

2018-12-13

Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

  W dniu 7 grudnia 2018 r. w siedzibie Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego odbył się etap okręgowy III Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności. » więcej

Komunikaty dla studentów

2019-01-16

Dyżury pracowników w sesji zimowej » więcej

2019-01-15

Terminarze sesji egzaminacyjnej » więcej

2019-01-14

Zajęcia dr Kotarba w dniach 15-16.01.br. » więcej

2019-01-14

Kolokwia poprawkowe z przedmiotów Samorząd i polityka lokalna (III/I st.) oraz Prawo europejskie (II/II st.) » więcej

2019-01-14

Kolokwium poprawkowe ze Wstępu do badań w naukach społecznych (II/I st. BW) » więcej

2019-01-08

II Bezpieczeństwo wewnętrzne studia stacjonarne, gr. III - zajęcia z przedmiotu Kryminologia i kryminalistyka » więcej

2019-01-08

II Bezpieczeństwo wewnętrzne studia stacjonarne zapisy na Seminarium dyplomowe » więcej

2019-01-08

II Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia niestacjonarne - zajęcia w dniu 19.01.2019 r. » więcej

2019-01-04

II Bezpieczeństwo wewnętrzne studia niestacjonarne - zapisy na Seminarium dyplomowe » więcej

2019-01-02

I Politologia studia I stopnia stacjonarne - zapisy na przedmioty do wyboru » więcej

Instytut Nauk o Polityce

Rekrutacja

Instytut Nauk o Polityce na Wydziale Socjologiczno-Historycznym funkcjonuje od 1 lipca 2001 r. Do lutego 2015 r. w strukturze Wydziału działała Katedra Politologii, której pierwszym Kierownikiem był prof. dr hab. Henryk Cimek. Od 1 września 2012 r. Katedrą kierowała prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Pawłowska. Decyzją JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. dr. hab. Aleksandra Bobko, Katedra została przekształcona w Instytut. Uchwałą nr 27/2006 PKA z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na poziomie I stopnia kierunek politologia otrzymał pozytywną ocenę.      » więcej

Zakład Administracji Publicznej i Polityki Społecznej

Zakład Administracji Publicznej i Polityki Społecznej

Pracownicy Zakładu prowadzą badania naukowe w zakresie administracji publicznej, w szczególności zarządzania jej zasobami i usługami.

Zakład Komunikowania Społecznego

Zakład Komunikowania Społecznego

Przedmiotem zainteresowań badawczych pracowników Zakładu są procesy komunikowania dokonywanego z wykorzystaniem współczesnych mediów, rozumianych jako środki przekazu oraz jako instytucje zajmujące się tworzeniem i rozpowszechnianiem przekazów, a przez to wywieraniem wpływu na odbiorców.

Zakład Stosunków Międzynarodowych

Zakład Stosunków Międzynarodowych

Zakład Stosunków Międzynarodowych prowadzi badania naukowe w obrębie trzech zasadniczych obszarów zainteresowań. Są nimi: polityka zagraniczna państwa, mniejszości narodowe i etniczne w Europie Środkowo-Wschodniej oraz polityka bezpieczeństwa w aspekcie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym.

Zakład Teorii Państwa, Prawa i Polityki

Zakład Teorii Państwa, Prawa i Polityki

Zakład jest najmłodszą jednostką organizacyjną działającą w ramach Instytutu Nauk o Polityce UR. W jego skład wchodzą: kierownik dr hab. Sabina Grabowska oraz dr Anna Pięta – Szawara, dr Tomasz Koziełło oraz dr Przemysław Maj.

Zakład Systemów Politycznych

Zakład Systemów Politycznych

Prowadzone przez pracowników zakładu badania naukowe i działalność dydaktyczna są związane z funkcjonowaniem władzy w Polsce i państwach współczesnych, z uwzględnieniem dynamiki procesów i wielości czynników determinujących procesy decydowania w polityce.

Zakład Polityki Bezpieczeństwa

Zakład Polityki Bezpieczeństwa

Zakład Polityki Bezpieczeństwa prowadzi badania naukowe w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego w obrębie trzech obszarów: „Spory i konflikty międzynarodowe”, „Polityka bezpieczeństwa w ujęciu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym”, „Prawa człowieka i ich ochrona”.

Studiuj z nami!

Rekrutacja

Dowiedz się więcej o naszym Instytucie, poznaj zasady naboru oraz specjalności na jakich kształcimy naszych studentów.

Polityka i Społeczeństwo

„Polityka i Społeczeństwo” jest naukowym czasopismem politologicznym o charakterze interdyscyplinarnym. W latach 2004−2012 ukazało się łącznie 10 numerów, a artykuły były publikowane równolegle w językach polskim i angielskim. Począwszy od 2013 roku pismo zostało przekształcone w kwartalnik, a artykuły są publikowane w języku polskim lub angielskim. Czasopismo zostało stworzone i ukazuje się dzięki staraniom pracowników Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego, a jego wydawcą jest Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

» dowiedz się więcej

Samorząd Studencki URZ