Aktualności Instytutu

2018-03-14

Studentka politologii o nauce w ramach programu Erasmus Plus

Angelika Fila, studentka politologii w Instytucie Nauk o Polityce UR opisuje na łamach portalu  www.biznesistyl.pl swój pobyt w Uniwersytecie Bolońskim, gdzie spędziła semestr w ramach studenckiego programu Erasmus Plus.  » więcej

2018-03-03

2nd Vilnius Summer School

Vilnius Summer School is a week-long academic program dedicated to facilitate dialogue and in-depth analogi in the field of military, cyber and energy security at national, regional and global level. Three separate courses on military, cyber and energy security   » więcej

Komunikaty dla studentów

2018-03-23

Dyżur i zajęcia dr K.Cwynar w dniach 27-28-03-2018 » więcej

2018-03-21

Wykład gościnny POPULIZM CZY AGITACJA JĘZYK PARTII ALTERNATYWA DLA NIEMIEC 28-03-2018 » więcej

2018-03-20

Zajęcia i dyżur dr hab. Marek Delong, prof UR 21-03-2018 r. » więcej

2018-03-20

Zajęcia i dyżur dr G. Pawlikowski, 23-03-2018 r. » więcej

2018-03-19

Dyżur dr D. Szczepański 22.03.2018 r. » więcej

2018-03-16

Zajęcia i dyżur dr Kuca 20-03-2018 r. » więcej

2018-03-16

Seminarium i dyżur dr hab. Marek Delong, prof. UR 19-03-2018 » więcej

2018-03-16

Zajęcia dr Milczanowski 27-04-2018 r. » więcej

2018-03-16

Zajęcia i dyżur dr hab. Wojciech Furman, prof. UR » więcej

2018-03-15

Zajęcia dr Milczanowski 16-03-2018 r. » więcej

Instytut Nauk o Polityce

Rekrutacja

Instytut Nauk o Polityce na Wydziale Socjologiczno-Historycznym funkcjonuje od 1 lipca 2001 r. Do lutego 2015 r. w strukturze Wydziału działała Katedra Politologii, której pierwszym Kierownikiem był prof. dr hab. Henryk Cimek. Od 1 września 2012 r. Katedrą kierowała prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Pawłowska. Decyzją JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. dr. hab. Aleksandra Bobko, Katedra została przekształcona w Instytut. Uchwałą nr 27/2006 PKA z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na poziomie I stopnia kierunek politologia otrzymał pozytywną ocenę.      » więcej

Zakład Administracji Publicznej i Polityki Społecznej

Zakład Administracji Publicznej i Polityki Społecznej

Pracownicy Zakładu prowadzą badania naukowe w zakresie administracji publicznej, w szczególności zarządzania jej zasobami i usługami.

Zakład Komunikowania Społecznego

Zakład Komunikowania Społecznego

Przedmiotem zainteresowań badawczych pracowników Zakładu są procesy komunikowania dokonywanego z wykorzystaniem współczesnych mediów, rozumianych jako środki przekazu oraz jako instytucje zajmujące się tworzeniem i rozpowszechnianiem przekazów, a przez to wywieraniem wpływu na odbiorców.

Zakład Stosunków Międzynarodowych

Zakład Stosunków Międzynarodowych

Zakład Stosunków Międzynarodowych prowadzi badania naukowe w obrębie trzech zasadniczych obszarów zainteresowań. Są nimi: polityka zagraniczna państwa, mniejszości narodowe i etniczne w Europie Środkowo-Wschodniej oraz polityka bezpieczeństwa w aspekcie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym.

Zakład Teorii Państwa, Prawa i Polityki

Zakład Teorii Państwa, Prawa i Polityki

Zakład jest najmłodszą jednostką organizacyjną działającą w ramach Instytutu Nauk o Polityce UR. W jego skład wchodzą: kierownik dr hab. Sabina Grabowska oraz dr Anna Pięta – Szawara, dr Tomasz Koziełło oraz dr Przemysław Maj.

Zakład Systemów Politycznych

Zakład Systemów Politycznych

Prowadzone przez pracowników zakładu badania naukowe i działalność dydaktyczna są związane z funkcjonowaniem władzy w Polsce i państwach współczesnych, z uwzględnieniem dynamiki procesów i wielości czynników determinujących procesy decydowania w polityce.

Zakład Polityki Bezpieczeństwa

Zakład Polityki Bezpieczeństwa

Zakład Polityki Bezpieczeństwa prowadzi badania naukowe w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego w obrębie trzech obszarów: „Spory i konflikty międzynarodowe”, „Polityka bezpieczeństwa w ujęciu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym”, „Prawa człowieka i ich ochrona”.

Studiuj z nami!

Rekrutacja

Dowiedz się więcej o naszym Instytucie, poznaj zasady naboru oraz specjalności na jakich kształcimy naszych studentów.

Polityka i Społeczeństwo

„Polityka i Społeczeństwo” jest naukowym czasopismem politologicznym o charakterze interdyscyplinarnym. W latach 2004−2012 ukazało się łącznie 10 numerów, a artykuły były publikowane równolegle w językach polskim i angielskim. Począwszy od 2013 roku pismo zostało przekształcone w kwartalnik, a artykuły są publikowane w języku polskim lub angielskim. Czasopismo zostało stworzone i ukazuje się dzięki staraniom pracowników Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego, a jego wydawcą jest Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

» dowiedz się więcej

Samorząd Studencki URZ