Aktualności Instytutu

2019-06-13

Zapraszamy na III edycję studiów podyplomowych Fotografia dziennikarska promocyjna i użytkowa

Studia są adresowane do pasjonatów fotografii oraz wszystkich, którzy potrzebują profesjonalnych zdjęć w działalności zawodowej. » więcej

2019-06-13

Studia podyplomowe Wizerunek i zarządzanie w administracji publicznej – II edycja

Instytut Nauk o Polityce zaprasza na II edycję studiów podyplomowych Wizerunek i zarządzanie w administracji publicznej. Studia są przeznaczone dla wszystkich, którzy chcą zdobyć praktyczne umiejętności dotyczące zarządzania oraz budowania wizerunku osobistego oraz wizerunku organizacji. » więcej

2019-06-03

Stypendium konferencyjne dla studentów i młodych naukowców

Stypendium konferencyjne dla studentów i młodych naukowców na udział w Regional Studies Association Student and Early Career Conference 2019 w dniach 30 października – 1 listopada 2019 roku Lincoln w Wielkiej Brytanii. » więcej

Komunikaty dla studentów

2019-06-13

Dyżur dra G. Pawlikowskiego » więcej

2019-06-12

W związku z wystąpieniem szczególnie uciążliwych warunków pracy spowodowanych wysokimi temperaturami w dniach 13 i 14 czerwca 2019 r. sekretariat i czytelnia będą czynne do godz. 13:30.

2019-06-10

I Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia niestacjonarne - zaliczenie z przedmiotu Polityka obronna państwa » więcej

2019-06-04

II Bezpieczeństwo wewnętrzne studia stacjonarne - praktyka zawodowa! » więcej

2019-06-04

II Bezpieczeństwo wewnętrzne studia niestacjonarne - praktyka zawodowa! » więcej

2019-06-03

Terminarze sesji egzaminacyjnej! » więcej

2019-06-03

II Bezpieczeństwo wewnętrzne - kolokwium poprawkowe z przedmiotu Zarządzanie w sektorze publicznym » więcej

2019-01-18

PILNE! W dniu 18-1-2019 został znaleziony pierścionek » więcej

2018-10-03

Godziny otwarcia czytelni dla studentów studiów niestacjonarnych » więcej

Instytut Nauk o Polityce

Rekrutacja

Instytut Nauk o Polityce na Wydziale Socjologiczno-Historycznym funkcjonuje od 1 lipca 2001 r. Do lutego 2015 r. w strukturze Wydziału działała Katedra Politologii, której pierwszym Kierownikiem był prof. dr hab. Henryk Cimek. Od 1 września 2012 r. Katedrą kierowała prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Pawłowska. Decyzją JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. dr. hab. Aleksandra Bobko, Katedra została przekształcona w Instytut. Uchwałą nr 27/2006 PKA z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na poziomie I stopnia kierunek politologia otrzymał pozytywną ocenę.      » więcej

Zakład Administracji Publicznej i Polityki Społecznej

Zakład Administracji Publicznej i Polityki Społecznej

Pracownicy Zakładu prowadzą badania naukowe w zakresie administracji publicznej, w szczególności zarządzania jej zasobami i usługami.

Zakład Komunikowania Społecznego

Zakład Komunikowania Społecznego

Przedmiotem zainteresowań badawczych pracowników Zakładu są procesy komunikowania dokonywanego z wykorzystaniem współczesnych mediów, rozumianych jako środki przekazu oraz jako instytucje zajmujące się tworzeniem i rozpowszechnianiem przekazów, a przez to wywieraniem wpływu na odbiorców.

Zakład Stosunków Międzynarodowych

Zakład Stosunków Międzynarodowych

Zakład Stosunków Międzynarodowych prowadzi badania naukowe w obrębie trzech zasadniczych obszarów zainteresowań. Są nimi: polityka zagraniczna państwa, mniejszości narodowe i etniczne w Europie Środkowo-Wschodniej oraz polityka bezpieczeństwa w aspekcie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym.

Zakład Teorii Państwa, Prawa i Polityki

Zakład Teorii Państwa, Prawa i Polityki

Zakład jest najmłodszą jednostką organizacyjną działającą w ramach Instytutu Nauk o Polityce UR. W jego skład wchodzą: kierownik dr hab. Sabina Grabowska oraz dr Anna Pięta – Szawara, dr Tomasz Koziełło oraz dr Przemysław Maj.

Zakład Systemów Politycznych

Zakład Systemów Politycznych

Prowadzone przez pracowników zakładu badania naukowe i działalność dydaktyczna są związane z funkcjonowaniem władzy w Polsce i państwach współczesnych, z uwzględnieniem dynamiki procesów i wielości czynników determinujących procesy decydowania w polityce.

Zakład Polityki Bezpieczeństwa

Zakład Polityki Bezpieczeństwa

Zakład Polityki Bezpieczeństwa prowadzi badania naukowe w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego w obrębie trzech obszarów: „Spory i konflikty międzynarodowe”, „Polityka bezpieczeństwa w ujęciu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym”, „Prawa człowieka i ich ochrona”.

Studiuj z nami!

Rekrutacja

Dowiedz się więcej o naszym Instytucie, poznaj zasady naboru oraz specjalności na jakich kształcimy naszych studentów.

Polityka i Społeczeństwo

„Polityka i Społeczeństwo” jest naukowym czasopismem politologicznym o charakterze interdyscyplinarnym. W latach 2004−2012 ukazało się łącznie 10 numerów, a artykuły były publikowane równolegle w językach polskim i angielskim. Począwszy od 2013 roku pismo zostało przekształcone w kwartalnik, a artykuły są publikowane w języku polskim lub angielskim. Czasopismo zostało stworzone i ukazuje się dzięki staraniom pracowników Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego, a jego wydawcą jest Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

» dowiedz się więcej

Samorząd Studencki URZ