Aktualności Instytutu

2017-11-18

Współpraca międzynarodowa Instytutu

Pracownicy Zakładu Polityki Bezpieczeństwa dr hab. Krzysztof Żarna, prof. UR oraz dr Mira Malczyńska-Biały wzięli udział w seminarium naukowym dotyczącym miejsca Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej we współczesnej Europie.  » więcej

2017-11-18

Studenci-stażyści Instytutu Nauk o Polityce na konferencji

W dniu 16 listopada  Karol Piękoś i Damian Wicherek wygłosili referaty na konferencji w Krakowie organizowanej przez Centrum Badań Ilościowych nad Polityką Uniwersytetu Jagiellońskiego, Fundację im. Stefana Batorego oraz Klub Jagielloński. » więcej

2017-11-06

Naukowiec z Trnavy z wizytą w Instytucie Nauk o Polityce

Naukowiec z Trnavy z wizytą w Instytucie Nauk o Polityce. Od 23 do 27 października przebywał w Instytucie Nauk o Polityce UR dr Richard Brix z Uniwersytetu Świętych Cyryla i Metodego w Trnavie na Słowacji.  » więcej

Komunikaty dla studentów

2017-11-20

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W DNIU 22.11.2017 r. » więcej

2017-11-15

zajęcia dr P. Maj » więcej

2017-11-14

Dyżur dr B. Kotarby » więcej

2017-11-14

Zmiana dyżuru dr B. Kotarby » więcej

2017-11-14

Zajęcia dr D. Szczepański » więcej

2017-11-14

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W DNIU 16.11.2017 r. » więcej

2017-11-14

Zajęcia mgr M. Waksmudzka - Szarek 15 listopada 2017r. » więcej

2017-11-13

II Politologia I st. zajęcia prof. M. Delong » więcej

2017-11-13

III Politologia I st. zajęcia prof. M. Delong » więcej

2017-11-13

MOST- Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2017/2018 » więcej

Instytut Nauk o Polityce

Rekrutacja

Instytut Nauk o Polityce na Wydziale Socjologiczno-Historycznym funkcjonuje od 1 lipca 2001 r. Do lutego 2015 r. w strukturze Wydziału działała Katedra Politologii, której pierwszym Kierownikiem był prof. dr hab. Henryk Cimek. Od 1 września 2012 r. Katedrą kierowała prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Pawłowska. Decyzją JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. dr. hab. Aleksandra Bobko, Katedra została przekształcona w Instytut. Uchwałą nr 27/2006 PKA z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na poziomie I stopnia kierunek politologia otrzymał pozytywną ocenę.      » więcej

Zakład Administracji Publicznej i Polityki Społecznej

Zakład Administracji Publicznej i Polityki Społecznej

Pracownicy Zakładu prowadzą badania naukowe w zakresie administracji publicznej, w szczególności zarządzania jej zasobami i usługami.

Zakład Komunikowania Społecznego

Zakład Komunikowania Społecznego

Przedmiotem zainteresowań badawczych pracowników Zakładu są procesy komunikowania dokonywanego z wykorzystaniem współczesnych mediów, rozumianych jako środki przekazu oraz jako instytucje zajmujące się tworzeniem i rozpowszechnianiem przekazów, a przez to wywieraniem wpływu na odbiorców.

Zakład Stosunków Międzynarodowych

Zakład Stosunków Międzynarodowych

Zakład Stosunków Międzynarodowych prowadzi badania naukowe w obrębie trzech zasadniczych obszarów zainteresowań. Są nimi: polityka zagraniczna państwa, mniejszości narodowe i etniczne w Europie Środkowo-Wschodniej oraz polityka bezpieczeństwa w aspekcie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym.

Zakład Teorii Państwa, Prawa i Polityki

Zakład Teorii Państwa, Prawa i Polityki

Zakład jest najmłodszą jednostką organizacyjną działającą w ramach Instytutu Nauk o Polityce UR. W jego skład wchodzą: kierownik dr hab. Sabina Grabowska oraz dr Anna Pięta – Szawara, dr Tomasz Koziełło oraz dr Przemysław Maj.

Zakład Systemów Politycznych

Zakład Systemów Politycznych

Prowadzone przez pracowników zakładu badania naukowe i działalność dydaktyczna są związane z funkcjonowaniem władzy w Polsce i państwach współczesnych, z uwzględnieniem dynamiki procesów i wielości czynników determinujących procesy decydowania w polityce.

Zakład Polityki Bezpieczeństwa

Zakład Polityki Bezpieczeństwa

Zakład Polityki Bezpieczeństwa prowadzi badania naukowe w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego w obrębie trzech obszarów: „Spory i konflikty międzynarodowe”, „Polityka bezpieczeństwa w ujęciu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym”, „Prawa człowieka i ich ochrona”.

Studiuj z nami!

Rekrutacja

Dowiedz się więcej o naszym Instytucie, poznaj zasady naboru oraz specjalności na jakich kształcimy naszych studentów.

Polityka i Społeczeństwo

„Polityka i Społeczeństwo” jest naukowym czasopismem politologicznym o charakterze interdyscyplinarnym. W latach 2004−2012 ukazało się łącznie 10 numerów, a artykuły były publikowane równolegle w językach polskim i angielskim. Począwszy od 2013 roku pismo zostało przekształcone w kwartalnik, a artykuły są publikowane w języku polskim lub angielskim. Czasopismo zostało stworzone i ukazuje się dzięki staraniom pracowników Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego, a jego wydawcą jest Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

» dowiedz się więcej

Samorząd Studencki URZ