Stypendium konferencyjne dla studentów i młodych naukowców

 Stypendium konferencyjne dla studentów i młodych naukowców
Stypendium konferencyjne dla studentów i młodych naukowców na udział w Regional Studies Association Student and Early Career Conference 2019 w dniach 30 października – 1 listopada 2019 roku Lincoln w Wielkiej Brytanii.

Centre for European Regional and Local Studies EUROREG, University of Warsaw

 


Stypendium obejmuje pokrycie opłaty konferencyjnej oraz rocznego członkostwa w RSA, a także dofinansowanie kosztów przejazdu i zakwaterowania do kwoty 1500 zł.


O stypendium mogą ubiegać się studenci studiów licencjackich i magisterskich oraz doktoranci i młodzi naukowcy do 5 lat po doktoracie (z uwzględnieniem okresów urlopów związanych z urodzeniem się dziecka, stanem zdrowia).


Więcej informacji o stypendium znajduje się w załączonym pliku, a także na stronie: www.euroreg.uw.edu.pl.

Regulamin konkursu dotyczącego Stypendium konferencyjnego na konferencję Regional Studies Association Student and Early Career Conference 2019 w Lincoln