Absolwent politologii o stażu w Parlamencie Europejskim

Absolwent politologii o stażu w Parlamencie Europejskim
Absolwent politologii na stażu w Parlamencie Europejskim Kamil Jaskółka, absolwent politologii studiów II stopnia w naszym Instytucie właśnie wrócił z miesięcznego stażu w biurze poseł Elżbiety Łukacijewskiej w Brukseli. Staż był nagrodą za dobre wyniki w nauce uzyskane w poprzednim roku akademickim. Zapraszamy do przeczytania krótkiej relacji naszego absolwenta z tego wyjazdu.

Kamil Jaskółka: Jako stażysta brałem udział w posiedzeniach komisji parlamentarnych takich jak ENVI (Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywnościowego), TRAN (Komisja Transportu i Turystyki) oraz podkomisji SEDE (Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony). Miałem także możliwość brać udział w prezentacji kandydatów na przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Do moich obowiązków należało sporządzanie sprawozdań z posiedzeń komisji, przygotowanie odpowiedzi na pytania do wywiadu radiowego, sporządzanie krótkich przemówień oraz przygotowanie wyjaśnień do głosowania na posiedzeniach komisji. Dzięki pobytowi w Brukseli mogłem zobaczyć z bliska pracę eurodeputowanych i nabyć cenne doświadczenie.

Moimi największymi zainteresowaniami są stosunki międzynarodowe, polityka bezpieczeństwa i sprawy zagraniczne. Podczas pobytu w Parlamencie Europejskim miałem możliwość uczestniczyć w posiedzeniach komisji zajmujących się tymi dziedzinami. Na tych posiedzeniach omawiano najbardziej gorące tematy aktualnej sytuacji politycznej na arenie międzynarodowej, odbyły się także spotkania z przedstawicielami sił zbrojnych różnych państw, którzy przedstawiali realne zagrożenia i propozycje działań, aby wzmocnić wspólną politykę obronności Unii Europejskiej.

Pierwszy raz miałem okazję zobaczyć tak malownicze miasto jak Bruksela, która z jednej strony jest nowoczesnym miastem, a zarazem jest pełna pięknych zabytków i parków. Moim zdaniem najpiękniejszym miejscem tego miasta jest Wielki Plac oraz Katedra św. Michała. Zwiedziłem także jedno z najstarszych muzeów kolei na świecie.

Chciałbym serdecznie podziękować Instytutowi Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Pani Poseł Elżbiecie Łukacijewskiej i jej asystentom, za możliwość nabycia cennych doświadczeń życiowych oraz za miły i serdeczny pobyt na stażu.