Bezpieczeństwo wewnętrzne studia II stopnia

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia II stopnia
Decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytet Rzeszowski otrzymał uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne.

Wniosek opracował zespół pod kierunkiem prof. Krzysztofa Żarny. Studia realizowane przez Instytut Nauk o Polityce zostaną uruchomione od roku akademickiego 2020/2021.