Cztery staże w Parlamencie Europejskim czekają na studentów politologii

Przypominamy, że także w tym roku akademickim na najlepszych studentów Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego czekają miesięczne staże w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

Do wygrania są trzy staże za najlepsze wyniki w nauce, a także staż za aktywność organizacyjną i prace na rzecz społeczności studenckiej.

W przyznawaniu staży za wyniki w nauce, pod uwagę będą brane oceny z sesji zimowej i letniej (tylko pierwsze terminy). Staże są fundowane przez posłów do Parlamentu Europejskiego z województwa podkarpackiego: Elżbietę Łukacijewską, Tomasza Porębę i Stanisława Ożoga.

Czwarty staż jest Nagrodą Dyrektora Instytutu Nauk o Polityce za aktywność organizacyjną i działania na rzecz społeczności studenckiej. Jest on fundowany przez europosła Stanisława Ożoga. Prawo do zgłaszania kandydatur mają wszyscy studenci, a także pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu. Uzasadnione wnioski można składać od 15 do 30 czerwca w sekretariacie Instytutu.   

W ramach staży studenci otrzymują stypendium na pokrycie kosztów dojazdu, mieszkanie, a także częściowe utrzymanie. Wymagana jest także znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego.

Staże w biurze europosła Stanisława Ożoga odbędą się od 5 września do 2 października.