Dodatkowa rekrutacja na studia i praktykę za granicą w roku akademickim 2016/2017 w ramach programu Erasmus+

Dodatkowa rekrutacja na studia i praktykę za granicą w roku akademickim 2016/2017 w ramach programu Erasmus+

Wićej informacji znajduje się na stronie internetowej http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/stypendia/erasmus/wyjazdy-studentow