Dziennikarze z Ukrainy szkolą się na Uniwersytecie Rzeszowskim

15 dziennikarzy bierze udział w trzeciej edycji polsko-niemieckiej szkoły letniej dla młodych dziennikarzy mediów regionalnych i lokalnych z Ukrainy. Zajęcia dla nich są prowadzone przez medioznawców z Polski i Niemiec. Organizatorami szkoły są Instytut Nauk o Polityce UR i Towarzystwo Studiów Dziennikarskich w Rzeszowie.

Zajęcia w ramach szkoły letniej rozpoczęły się w poniedziałek 16 września. Uczestników szkoły przywitał dr hab. Wojciech Walat, prof. UR, prorektor ds. studenckich i kształcenia Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz dr hab. Wojciech Furman, prezes Towarzystwa Studiów Dziennikarskich. Szkoła letnia potrwa do 22 września. Jej celem jest zapoznanie młodych ukraińskich dziennikarzy z metodami i warunkami funkcjonowania mediów regionalnych i lokalnych w Polsce i w Niemczech, a przy tej okazji zainteresowanie ich problematyką współczesnych stosunków Ukrainy z Polską i Niemcami. Szkoła odbywa się po raz trzeci.

- Celem szkoły letniej nie są tylko wykłady, dyskusje i warsztaty. Bardzo liczymy też na nawiązanie wspólnych kontaktów osób związanych z mediami z Polski i Ukrainy, które przełożą się na ich współpracę w innych projektach – mówi dr hab. Wojciech Furman, prezes Towarzystwa Studiów Dziennikarskich, pomysłodawca szkoły letniej.

Zajęcia dla dziennikarzy z Ukrainy prowadzą medioznawcy z Uniwersytetu Ottona Fryderyka w Bambergu (prof. Markus Behmer, Vera Katzenberger), Uniwersytetu Śląskiego (prof. Kazimierz Wolny-Zmorzyński) i Uniwersytetu Rzeszowskiego (dr hab. Wojciech Furman, prof. UR i dr Paweł Kuca). Zajęcia dydaktyczne dotyczą wyzwań etycznych i praktycznych przy informowaniu o konfliktach, dziennikarstwa medialnego i partycypacyjnego, sytuacji mediów regionalnych w Polsce, analizy reportażu jako gatunku dziennikarskiego, a także związków public relations i dziennikarstwa w Polsce.

- Organizacja szkoły letniej przez naszych pracowników i medioznawców z Ukrainy i Niemiec to jeden z ważnych obszarów współpracy międzynarodowej Instytutu. Mamy nadzieję, że będzie to podstawa do realizacji kolejnych wspólnych projektów naukowych w przyszłości – mówi prof. Agnieszka Pawłowska, dyrektor Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego.   

Rekrutację uczestników szkoły letniej prowadzili pracownicy Uniwersytetu Alfreda Nobla w Dnipro na Ukrainie, który jest partnerem projektu. Prócz zajęć dydaktycznych, efektem szkoły letniej mają być publikacje jej uczestników.

W zasadniczej części projekt jest finansowany ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Wkład finansowy w realizację szkoły letniej mają także inni partnerzy tego projektu: Województwo Podkarpackie, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Podkarpacki Oddział Regionalny.