I nagroda za publikację prof. Przemysława Maj w Ogólnopolskim Konkursie im. Profesora Czesława Mojsiewicza na najlepszą książkę o tematyce politologicznej

Kapituła Konkursu postanowiła w VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. Profesora Czesława Mojsiewicza na najlepszą książkę o tematyce politologicznej przyznać I nagrodę publikacji Pana Przemysława Maj, Lewicowość, centrowość i prawicowość w nauce o polityce, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

https://wnpid.amu.edu.pl/wiadomosci/dla-pracownika/komunikat-z-posiedzenia-kapituly-ogolnopolskiego-konkursu-im.-czeslawa-mojsiewicza-2019-r.