III Bezpieczeństwo wewnętrzne - stacjonarne - zaliczenie praktyki

Zaliczenie praktyki z semestru zimowego (V) odbędzie się 15 stycznia 2020 (środa) w godz. 9.00-12.00. 

Należy przyjść z wymaganymi dokumentami: 1) zaświadczenie o ukończeniu praktyki, 2) wypełniony dziennik praktyki, 3) opinia opiekuna praktyki (na formularzu), 4) opinia studenta o praktyce (na formularzu).

Warunkiem zaliczenia jest osobiste przybycie (także tych osób, które zostawiły w/w dokumenty w sekretariacie) oraz załatwienie formalności dotyczących praktyki w semestrze letnim (w tym także należy okazać polisę ubezpieczenia od NNW na czas praktyki w semestrze letnim, jeśli poprzednia polisa nie obejmowała tego terminu).