III BW stacjonarne i niestacjonarne - PRAKTYKI w semestrze letnim (VI) – pilne!

Przypominamy o konieczności załatwienia formalności związanych z praktyką w semestrze letnim (VI). Część osób nie spełniła tego obowiązku w wyznaczonym terminie.

Najpóźniej do 10 stycznia 2020 roku należy złożyć w sekretariacie INoP UR dokument zgoda na odbycie praktyki oraz wysłać wypełniony formularz zgłoszeniowy na e-mail koordynatora praktyk w INoP UR. Osoby, które spełniają wymogi uprawniające do zwolnienia z praktyki zobowiązane są złożyć stosowne podanie (na formularzu wraz z załącznikami) we wskazanym wyżej terminie.