Instytut Nauk o Polityce na zajęciach Małego Uniwersytetu Rzeszowskiego

W dniu 19 kwietnia 2015 r. dr Anna Pięta-Szawara prowadziła zajęcia z młodymi studentami w ramach Małego Uniwersytetu Rzeszowskiego. W trakcie warsztatów pt. „Jestem Małym Obywatelem” uczniowie szkół podstawowych mieli okazję wykazać się znajomością geografii Polski, symboli narodowych, znanych miejsc w naszym kraju oraz Polek i Polaków, których dokonania lub aktywność uzyskały wymiar ponadnarodowy – europejski lub ogólnoświatowy.

W organizację zajęć zaangażowana była również dr Anna Kołomycew oraz studenci z Koła Naukowego Politologów: Aleksandra Puzyrewska, Damian Wicherek, Jacek Sułuja, Dariusz Ziaja, Karol Piękoś i Dominik Boratyn. Sądząc po uśmiechniętych minach zarówno małych, jak i dużych studentów, wszyscy doskonale się bawili. Na zakończenie uczestnicy warsztatów otrzymali dyplomy oraz odznaki „Polak Mały”.