„Interes polityczny w realizacji polityki oświatowej” - publikacja pracowników Instytutu Nauk o Polityce

„Interes polityczny w realizacji polityki oświatowej” - publikacja pracowników Instytutu Nauk o Polityce

Nakładem Wydawnictwa Scholar ukazała się monografia autorstwa dr Anny Kołomycew i dra Bogusława Kotarby zatytułowana „Interes polityczny w realizacji polityki oświatowej”. Publikacja jest efektem badań prowadzonych w ramach projektu „Interes polityczny a racjonalność w realizacji polityki publicznej. Polityczne i społeczne konsekwencje optymalizacji sieci szkół” pod kierownictwem dr Anny Kołomycew (nr projektu 2015/19/D/HS5/03153). Projekt uzyskał finansowanie w ramach konkursu SONATA 10 i był finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w latach 2016-2018.

Celem badań prowadzonych w ramach projektu było zweryfikowanie na ile decyzje dotyczące racjonalizacji sieci szkół podstawowych w gminach – w tym niepopularne społecznie takie jak likwidacja szkoły – przekładają się na utratę poparcia społecznego i politycznego udzielanego przez społeczność lokalną władzom, a zwłaszcza wójtom. Z uwagi na znaczenie edukacji dla rozwoju społeczeństwa i państwa, a także rolę szkół w środowiskach lokalnych, decyzje dotyczące zmian w lokalnej polityce oświatowej (strukturze sieci szkół) są kontrowersyjne i z punktu widzenia władz lokalnych ryzykowane, zwłaszcza gdy planują (wójtowie) dalszą karierę w strukturach samorządowych czy innych szczeblach władzy.

Podejmując się realizacji projektu, autorzy chcieli odpowiedzieć m.in. na następujące pytania: jakie formy racjonalizacji są stosowane w gminach? od czego zależy wybór poszczególnych form racjonalizacji? kto jest głównym aktorem lokalnej polityki oświatowej? czy konflikt na tle likwidacji szkół może zostać rozwiązany? jakie są sposoby jego przezwyciężenia? czy likwidacja szkoły może wpłynąć na utratę stanowiska wójta/burmistrza lub zmniejszyć skalę udzielanego mu poparcia?

Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego w zakładce: Działalność naukowa.