„Interes polityczny w realizacji polityki oświatowej” - publikacja pracowników Instytutu Nauk o Polityce

„Interes polityczny w realizacji polityki oświatowej” - publikacja pracowników Instytutu Nauk o Polityce

Nakładem Wydawnictwa Scholar ukazała się monografia autorstwa dr Anny Kołomycew i dra Bogusława Kotarby zatytułowana „Interes polityczny w realizacji polityki oświatowej”. Publikacja jest efektem badań prowadzonych w ramach projektu „Interes polityczny a racjonalność w realizacji polityki publicznej. Polityczne i społeczne konsekwencje optymalizacji sieci szkół” pod kierownictwem dr Anny Kołomycew (nr projektu 2015/19/D/HS5/03153). Projekt uzyskał finansowanie w ramach konkursu SONATA 10 i był finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w latach 2016-2018.

Celem badań prowadzonych w ramach projektu było zweryfikowanie na ile decyzje dotyczące racjonalizacji sieci szkół podstawowych w gminach – w tym niepopularne społecznie takie jak likwidacja szkoły – przekładają się na utratę poparcia społecznego i politycznego udzielanego przez społeczność lokalną władzom, a zwłaszcza wójtom. Z uwagi na znaczenie edukacji dla rozwoju społeczeństwa i państwa, a także rolę szkół w środowiskach lokalnych, decyzje dotyczące zmian w lokalnej polityce oświatowej (strukturze sieci szkół) są kontrowersyjne i z punktu widzenia władz lokalnych ryzykowane, zwłaszcza gdy planują (wójtowie) dalszą karierę w strukturach samorządowych czy innych szczeblach władzy.

Podejmując się realizacji projektu, autorzy chcieli odpowiedzieć m.in. na następujące pytania: jakie formy racjonalizacji są stosowane w gminach?; od czego zależy wybór poszczególnych form racjonalizacji?; kto jest głównym aktorem lokalnej polityki oświatowej?; czy konflikt na tle likwidacji szkół może zostać rozwiązany?; jakie są sposoby jego przezwyciężenia?; czy likwidacja szkoły może wpłynąć na utratę stanowiska wójta/burmistrza lub zmniejszyć skalę udzielanego mu poparcia?

Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego w zakładce: Działalność naukowa.