IV Ogólnopolski Kongres Politologii w Lublinie

Pracownicy Instytutu Nauk o Polityce uczestniczyli w IV Ogólnopolskim Kongresie Politologii w Lublinie

 

W dniach 18-20 września 2018 roku pracownicy Instytutu Nauk o Polityce, tj. dr hab. prof. UR Agnieszka Pawłowska, dr Anna Pięta-Szawara, dr Anna Kołomycew oraz dr Bogusław Kotarba uczestniczyli w IV Ogólnopolskim Kongresie Politologii zatytułowanym „Państwo w czasach zmiany”, który odbył się w Lublinie. W Kongresie uczestniczyło ponad 700 naukowców zarówno z polskich, jak i zagranicznych ośrodków akademickich. Organizatorem tegorocznego Kongresu był Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie we współpracy z Polskim Towarzystwem Nauk Politycznych oraz Komitetem Nauk Politycznych PAN.

Pracownicy Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego we współpracy z naukowcami z Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaproponowali panel zatytułowany „Standardowa formuła” decydowania lokalnego w odwrocie? Nowe modele procesu decyzyjnego na poziomie lokalnym, który cieszył się dużym zainteresowaniem uczestników Kongresu. Panel był moderowany przez dr Annę Kołomycew (UR), dr Katarzynę Radzik-Maruszak (UMCS) oraz dr Pawła Antkowiaka (UAM). Dyskutantami w panelu byli dr hab. prof. UR Agnieszka Pawłowska oraz dr hab. prof. UAM Robert Kmieciak.