Kolejna studentka Instytutu Nauk o Polityce na stażu w Parlamencie Europejskim

Joanna Opiela, studentka politologii w Instytucie Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła miesięczny staż w biurze posła Tomasza Poręby w Parlamencie Europejskim.

Była to nagroda za wyniki w nauce w poprzednim roku akademickim. Staż miał miejsce od dwudziestego szóstego lutego do dwudziestego trzeciego marca. Do zadań stażystki należało uczestniczenie w komisjach oraz sporządzanie z nich sprawozdań, pomoc w koordynacji pracy w biurze, w tym telefoniczny kontakt z pracownikami Parlamentu. - Miałam również możliwość uczestniczenia w posiedzeniach grupy roboczej Europejskich Konserwatystów i Reformatorów oraz w innych  wydarzeniach organizowanych w tym czasie na terenie Parlamentu Europejskiego. Staż ten był dla mnie możliwością zdobycia doświadczenia w pracy, cennej wiedzy i nowych przydatnych umiejętności – mówi Joanna Opiela.