Konferencja medioznawcza w Instytucie Nauk o Polityce UR

W Instytucie Nauk o Polityce UR obyła się konferencja naukowa „Linia redakcyjna a wolność dziennikarska”. To piąta konferencja medioznawcza zorganizowana przez pracowników Zakładu Komunikowania Społecznego INoP. 

W czasie konferencji medioznawcy z różnych ośrodków naukowych przedstawiali wyniki swoich badań i dyskutowali o różnych aspektach związanych z funkcjonowaniem mediów i wolnością dziennikarską. W konferencji wzięli udział badacze mediów z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnikami konferencji byli też goście zagraniczni z Uniwersytetu Lwowskiego oraz Universität Osnabrück.