Konferencja naukowa Demokracja lokalna - działanie i komunikowanie

4 czerwca 2013 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie odbyła się konferencja naukowa Demokracja lokalna – działanie i komunikowanie zorganizowana przez Katedrę Politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

       Obrady plenarne prowadziła pani prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Pawłowska. W obradach uczestniczyli przedstawiciele różnych polskich ośrodków akademickich.
      Wśród zaproszonych gości byli m.in. Wicewojewoda Podkarpacki pani Alicja Wosik oraz Prorektor  ds. Nauki Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Sylwester Czopek.
    Po obradach plenarnych konferencja odbywała się w dwóch panelach: Polityki szczegółowe na poziomie lokalnym. Podmioty – instrumenty – wdrażanie oraz Komunikowanie polityczne na poziomie regionalnym i lokalnym.
     W panelu I, który prowadził pan dr Bogusław Kotarba poruszono m.in. tematykę związaną z demokracją na poziomie lokalnym oraz aktywizacją i uczestnictwem obywateli w sferze publicznej.
     Natomiast w panelu II prowadzonym przez prof. nadzw. dr hab. Wojciecha Furmana przedstawione zostały tematy dotyczące m.in. kreowania wizerunku liderów lokalnych oraz nowych mediów, komunikowania się wybranych prezydentów miast na prawach powiatu oraz administracji samorządu w mediach społecznościowych.

Program konferencji

Zdjęcia z konferencji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10