Międzynarodowy Dzień Studenta w Uniwersytecie Rzeszowskim Pod Patronatem Pana Prorektora ds. Nauki prof. dr hab. Sylwestra Czopka, 17.11.2014 r. / poniedziałek/

Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego i  Centrum Sportu i Rekreacji UR wraz z Samorządem Studentów UR i Stowarzyszeniem Studentów i Absolwentów UR zaprasza studentów ERASMUS + i studentów naszego Uniwersytetu na imprezę okolicznościową pt. „ Międzynarodowy Dzień Studenta – integracyjnie, sportowo i imprezowo w Uniwersytecie Rzeszowskim”.