Monografia: „Obszary aktywności kobiet. Wybrane aspekty filozoficzne, społeczne i polityczne”, pod redakcją naukową dr Anny Kołomycew i dr Anny Pięty-Szawary.

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego ukazała się monografia: „Obszary aktywności kobiet. Wybrane aspekty filozoficzne, społeczne i polityczne”, pod redakcją naukową dr Anny Kołomycew i dr Anny Pięty-Szawary. Prezentuje ona wyniki badań dotyczących miejsca i roli kobiet we współczesnym świecie, ich (nie)obecności w różnych wymiarach aktywności obywatelskiej, a także form ich zaangażowania, nie tylko w obszarze państwowym i kontekście międzynarodowym, ale także środowisku lokalnym. Publikacja powstała przy współudziale: prof. dr hab. Magdaleny Żardeckiej-Nowak, prof. dr hab. Krystyny Leśniak-Moczuk, prof. dr hab. Małgorzaty Niewiadomskiej-Cudak, dr Alicji Zygmunt, dr Jolanty Czartoryskiej, dr Anny Englert-Bator, dr Magdaleny Tomali, dr Joanny Grzeli, dra Sławomira Pastuszki oraz mgr Kingi Sulejman. 

Aktywność, rola i miejsce kobiet w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym w Polsce i w innych państwach Europy stanowi obszar niezwykle ciekawy z naukowego punktu widzenia. Przyjęte przez Autorów perspektywy badawcze uwzględniają wiele różnych czynników wpływających bezpośrednio lub pośrednio na aktywność kobiet. Nie sposób dokonywać tego typu analiz bez zwracania uwagi na przemiany demograficzne współczesnego świata, czynniki ekonomiczne, historię, uwarunkowania kulturowe i religijne, a także funkcjonujące stereotypy czy przypisywane kobietom określone role i zadania w społeczeństwie.

Z recenzji

prof. dr hab. Magdaleny Musiał-Karg