Naukowiec z Trnavy z wizytą w Instytucie Nauk o Polityce

Naukowiec z Trnavy z wizytą w Instytucie Nauk o Polityce. Od 23 do 27 października przebywał w Instytucie Nauk o Polityce UR dr Richard Brix z Uniwersytetu Świętych Cyryla i Metodego w Trnavie na Słowacji. 

Dr Brix przyjechał do Rzeszowa w ramach programu Erasmus. W czasie wizyty spotkał się ze studentami Instytutu, a także rozmawiał z pracownikami naukowymi o doświadczeniach w pracy dydaktycznej i możliwościach realizacji wspólnych projektów.