Nowa publikacja w Instytucie Nauk o Polityce

Nowa publikacja w Instytucie Nauk o Polityce

 

Tytuł: Samorząd terytorialny w Stanach Zjednoczonych Ameryki

Autor: Agnieszka Pawłowska

Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR