Nowy raport Electoral Integrity Project

Polska na 19. miejscu wśród 139 państw pod względem uczciwości wyborów.

Szerzej ostatni raport w ramach Electoral Integrity Project na stronie internetowej www.electoralintegrityproject.com