Ogłoszenie w sprawie pracy w Ambasadzie Austrii

Ambasada Austrii ma do obsadzenia od dnia 1 stycznia 2016 r. (nowe) stanowisko analityka politycznego i referenta ds. mediów i poszukuje w związku z tym odpowiednich kandydatów.

Do zadań analityka/analityczki będzie należało przygotowywanie analiz dotyczących różnych dziedzin polskiej polityki, samodzielny udział w spotkaniach i konferencjach poza Ambasadą oraz wspieranie aktywnej i biernej pracy medialnej Ambasady. Bardzo dobra znajomość języka polskiego, angielskiego i niemieckiego są warunkiem koniecznym.

Szczegóły znajdują się w dołączonej ofercie.