Pierwsi absolwenci studiów podyplomowych z wizerunku w administracji publicznej

W Instytucie Nauk o Polityce UR zakończyła się pierwsza edycja studiów podyplomowych wizerunek i zarządzanie w administracji publicznej. Uroczystość wręczenia dyplomów odbyła się w sobotę, 26 stycznia.  

 

W pierwszej edycji studiów podyplomowych z zakresu wizerunku i zarządzania w administracji publicznej wzięło udział 19 słuchaczy. W uroczystym zakończeniu studiów wzięła udział dr hab. Agnieszka Pawłowska, prof. UR, dyrektor Instytutu Nauk o Polityce, która pogratulowała absolwentom osiągniętych wyników i wręczyła dyplomy ukończenia studiów. W ciągu 10 miesięcy studiów, ich słuchacze wzięli udział w 180 godzinach zajęć dotyczących różnych aspektów zarządzania oraz budowania wizerunku organizacji i wizerunku osobistego. Instytut Nauk o Polityce UR prowadzi rekrutację na drugą edycję studiów podyplomowych dotyczących wizerunku w administracji publicznej. Szczegółowe informacje są zawarte na stronie internetowej Instytutu, w zakładce studia podyplomowe.