"Polityki publiczne - uwarunkowania, dylematy, instrumentarium" - III Seminarium Sekcji Administracji i Polityk Publicznych PTNP

 

Szanowni Państwo,

 

Członkowie Sekcji Administracji i Polityk Publicznych PTNP we współpracy z pracownikami Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz członkami Sekcji Polska Regional Studies Association, mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji naukowej zatytułowanej: „Polityki publiczne – uwarunkowania, dylematy, instrumentarium”, stanowiącej kontynuację zapoczątkowanego w 2016 roku cyklu dorocznych spotkań naukowych poświęconych politykom publicznym, która odbędzie się w Lublinie w dniach 17-18 maja 2018 roku

 

Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na uwarunkowania wpływające na cele polityk publicznych, dobór instrumentów oraz efektywność ich stosowania. Zmieniające się okoliczności zarówno na etapie planowania, implementacji, jak i ewaluacji polityk publicznych wymagają właściwych działań ze strony władz publicznych wszystkich szczebli. Licząc na Państwa udział w seminarium, chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę na:

  1. Teorie i modele polityk publicznych,
  1. (Geo)polityczne, ustrojowe, społeczne, ekonomiczno-finansowe, psychologiczne, ekologiczne i przestrzenne uwarunkowania oraz wyzwania polityk publicznych,
  2. Decentralizacja i internacjonalizacja polityk publicznych,
  3. Procesy decyzyjne w politykach publicznych i dylematy z nimi związane,
  4. Relacje kooperacji, konkurencji, partycypacji między podmiotami polityk publicznych,
  5. Identyfikacja tradycyjnych i innowacyjnych instrumentów polityk publicznych,
  6. Problemy ewaluacji  polityk publicznych. 

 

Miejsce obrad:

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 2 cd (mapka w załączeniu)

 

Komitet naukowy:

prof. dr hab. Andrzej Miszczuk – przewodniczący, e- mail: a.miszczuk@uw.edu.pl

prof. dr hab. Maciej Bałtowski (UMCS)

prof. dr hab. Grzegorz Gorzelak (Uniwersytet Warszawski, RSA)

dr hab. Wojciech Janicki (UMCS)

dr Anna Kołomycew (Uniwersytet Rzeszowski, PTNP)

dr hab. Agnieszka Olechnicka (Uniwersytet Warszawski, RSA)

dr Karol Olejniczak (Uniwersytet Warszawski)

prof. UR dr hab. Agnieszka Pawłowska (Uniwersytet Rzeszowski, PTNP)

dr hab. Maciej Smętkowski (Uniwersytet Warszawski, RSA)

 

Komitet organizacyjny:

dr Andrzej Jakubowski – przewodniczący, e-mail: andrzej.jakubowski@yahoo.pl

dr Urszula Bronisz – sekretarz, e-mail: u-bronisz@tlen.pl

dr Magdalena Miszczuk – sekretarz, e-mail: magdalena.miszczuk@gmail.com

dr Tadeusz Zienkiewicz

mgr Paweł Śliwowski

 

Szczegółowe informacje dotyczące udziału w konferencji oraz warunków publikacji tekstów znajdują się w załącznikach.