Polsko-niemiecka szkoła letnia dla młodych dziennikarzy mediów regionalnych i lokalnych z Ukrainy

Od 21 do 30 września bieżącego roku 20 młodych dziennikarzy mediów regionalnych i lokalnych z Ukrainy weźmie udział w drugiej edycji polsko-niemieckiej szkoły letniej, jaka odbywać się będzie w Uniwersytecie Rzeszowskim oraz w Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie.

Podobnie jak w roku ubiegłym głównym celem tego projektu będzie zapoznanie dziennikarzy z Ukrainy z metodami pracy oraz warunkami funkcjonowania mediów regionalnych i lokalnych w Polsce i Niemczech. W programie zajęć znajdą się wykłady i warsztaty prowadzone przez specjalistów z uniwersytetów polskich i niemieckich. Przewidziano też wizyty studyjne w redakcjach mediów. Przy tej okazji zostaną podniesione zawodowe kompetencje dziennikarzy, spodziewane jest też nawiązanie przez nich międzynarodowych kontaktów. Dodatkowym celem będzie wsparcie dla kształtowania demokratycznego systemu medialnego na Ukrainie oraz poszerzenie współpracy uczelni polskich, niemieckich i ukraińskich.

Przygotowanie szkoły letniej było możliwe dzięki finansowemu wsparciu, jakiego udzieliło Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec za pośrednictwem Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Województwo Podkarpackie i Uniwersytet Rzeszowski. Bezpośrednimi organizatorami są Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Szkoła Dziennikarstwa Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie, która zajmie się też doborem uczestników.

Na bezpośredni wgląd w pracę polskich dziennikarzy pozwolą uczestnikom wizyty w redakcjach dziennika „Nowiny”, Polskiego Radia Rzeszów oraz Ośrodka Telewizji Polskiej w Rzeszowie.

 

Program