Praktyk promocji o skutecznym public relations w Internecie

Ze studentami pierwszego roku politologii studiów pierwszego stopnia spotkał się Krzysztof Zieliński, ekspert ds. promocji w Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”.  

Poprowadził on warsztaty z zakresu prowadzenia działań public relations w Internecie. Podczas zajęć studenci poznali różne studia przypadków dotyczące działań promocyjnych. Spotkanie odbyło się w ramach przedmiotu public relations.