Prof. Agnieszka Pawłowska nagrodzona w konkursie na najlepszą monografię

Prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Pawłowska, Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego została nagrodzona w Konkursie im. Profesora Jana Baszkiewicza za najlepszą monografię naukową z zakresu nauk o polityce wydaną w 2016 r.     

Prof. A. Pawłowska została nagrodzona za monografię „Samorząd terytorialny w Stanach Zjednoczonych Ameryki”.  Tegorocznym laureatem nagrody został też prof. dr hab. Andrzej Antoszewski, za monografię „Współczesne Teorie Demokracji”. Wręczenie nagród odbyło się 1 grudnia w Warszawie, w czasie obchodów 50-lecia działalności Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. 

http://wnpism.uw.edu.pl/2017/12/02/swietujemy-50-lecie-instytutu-nauk-politycznych-wnpism-uw/