Projektanci innowacji – Design Thinking

Projektanci innowacji – Design Thinking
W dniu 5 grudnia 2019 roku dr Katarzyna Cwynar oraz dr Anna Kołomycew uczestniczyły w warsztatach „Projektanci Innowacji” realizowanych w ramach Programu Grow with Google i finansowanych przez Polski Fundusz Rozwoju.

Celem warsztatów, które odbyły się w siedzibie Uniwersytetu Rzeszowskiego, było zapoznanie ich uczestników z metodą design thinking, będącą uniwersalnym podejściem do tworzenia innowacyjnych projektów. Idea warsztatów zakładała prace w zespołach złożonych z przedstawicieli różnych dyscyplin, branż i sektorów, mających odmienne doświadczenia zawodowe oraz posiadających różne kompetencje.

Warsztaty „Projektanci innowacji” są realizowane na terenie całej Polski we współpracy z lokalnymi partnerami. Więcej informacji na temat warsztatów można uzyskać na stronie projektu: https://www.startup.pfr.pl/pl/projektanci-innowacji-pfr/