Przypominamy – staże w Parlamencie Europejskim czekają

Przypominamy, że także w tym roku akademickim na trzech najlepszych studentów politologii czekają miesięczne staże w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Staże są fundowane przez posłów do Parlamentu Europejskiego z woj. podkarpackiego: Stanisława Ożoga, Elżbietę  Łukacijewską i Tomasza Porębę.

O staże mogą ubiegać się wszyscy studenci politologii studiów I i II stopnia (także tegoroczni absolwenci). Przy przyznawaniu staży brana jest pod uwagę średnia ocen z sesji zimowej i letniej (tylko pierwsze terminy), a także znajomość jednego z trzech języków obcych: angielskiego, francuskiego lub niemieckiego. Nazwiska stażystów będą znane do końca września 2016 r.

W czasie ostatniego posiedzenia Rady Instytutu Nauk o Polityce przyjęto także zmianę w regulaminie przyznawania staży w Parlamencie Europejskim, zgodnie z którą w trakcie trwania studiów z politologii, student może uczestniczyć w stażu jeden raz.

Regulamin przyznawania staży w Parlamencie Europejskim w Brukseli