Saperzy na zajęciach II roku Bezpieczeństwa wewnętrznego

Saperzy na zajęciach II roku Bezpieczeństwa wewnętrznego
Z inicjatywy prof. Radosława Grabowskiego, w ramach przedmiotu Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, który prowadzi mgr Karol Piękoś, w Instytucie Nauk o Polityce UR pojawili się saperzy z Patrolu Rozminowania nr 33 w Rzeszowie.

W czasie spotkania ze studentami nasi goście przedstawili specyfikę pracy sapera, a także podzielili się swoimi doświadczeniami.