Seminarium naukowe UDZIAŁ RAD SPOŁECZNYCH W PROCESIE DECYZYJNYM

 

Seminarium naukowe

"Udział rad społecznych w procesie decyzyjnym"

Lublin, 18 września 2018 

 

Zapraszamy do uczestnictwa w seminarium naukowym pod tytułem "Udział rad społecznych w procesie decyzyjnym", które odbędzie się w Lublinie w dniu 18 września 2018 roku (Hotel Huzar od godz. 9:30). Seminarium jest kolejnym wydarzeniem realizowanym w ramach projektu naukowego pt. "Od dialogu do deliberacji. Podmioty niepubliczne jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego". Projekt pod kierownictwem dr hab. prof. UR Agnieszki Pawłowskiej jest realizowany w ramach programu "Dialog" Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego od 2018 roku. W projekcie poza pracownikami Uniwersytetu Rzeszowskiego (UR - lider projektu) uczestniczą pracownicy naukowi uczelni partnerskich, tj. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Szczegółowy program seminarium znajduje się poniżej.