Spotkanie z Pełnomocnikiem Wojewody Podkarpackiego do spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych

13 marca 2014 r. gościem Katedry Politologii będzie Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego do spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych Pan Andrzej Kosior. Spotkanie odbędzie się w sali 343 o godz. 9.45 w budynku Katedry Politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.  

Obecność obowiązkowa w ramach przedmiotu Zarządzanie społecznościami wieloetnicznymi (II Politologii II stopnia).