Staże w Parlamencie Europejskim dla najlepszych studentów Instytutu Nauk o Polityce

Staże w Parlamencie Europejskim dla najlepszych studentów Instytutu Nauk o Polityce
Miesięczne staże w Parlamencie Europejskim w Brukseli – to nagroda za wyniki w nauce dla trzech najlepszych w roku akademickim studentów Instytytu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pierwsze staże będą przyznane już w tym roku.

Staże są fundowane przez podkarpackich posłów do Parlamentu Europejskiego: Elżbietę Łukacijewską, Stanisława Ożoga i Tomasza Porębę. Studenci Instytutu Nauk o Polityce będą w ramach staży pracowali w ich biurach poselskich w Brukseli. Porozumienie Instytutu Nauk o Polityce z europosłami z regionu w sprawie staży obowiązuje do 2018 r.

Staże są nagrodą dla najlepszych w danym roku akademickim studentów Instytutu Nauk o Polityce. Pod uwagę będą brane wyniki naukowe za cały rok akademicki. Stażyści będą też musieli w stopniu komunikatywnym porozumiewać się w jednym z trzech języków obcych: angielskim, francuskim lub niemieckim.

Pierwsze trzy staże będą przyznane już w tym roku akademickim. Nazwiska stażystów będą ogłoszone do końca września 2015 r.

Szczegółowy regulamin przyznawania staży w Parlamencie Europejskim jest dostępny tutaj.