Studenci politologii jadą do Brukseli

Staże w Parlamencie Europejskim to nagroda dla trzech najlepszych studentów Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Dominika Zięba, Monika Czarnik i Krzysztof Zawisza to trójka studentów Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego, która pojedzie na miesięczne staże do Parlamentu Europejskiego. Staże fundują europosłowie z Podkarpacia: Elżbieta Łukacijewska, Stanisław Ożóg i Tomasz Poręba. 

Studenckie staże w Parlamencie Europejskim to wspólny projekt Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego i trójki posłów do Parlamentu Europejskiego z woj. podkarpackiego. Staże są nagrodą dla najlepszych w danym roku akademickim studentów Instytutu Nauk o Polityce UR. Pod uwagę brane są wyniki naukowe studentów za cały rok akademicki.

Dominika Zięba to tegoroczna absolwentka studiów II stopnia z politologii. Monika Czarnik w tym roku ukończyła studia I stopnia w Instytucie Nauk o Polityce UR, jednocześnie została studentką studiów II stopnia z zakresu politologii. Krzysztof Zawisza to student I roku studiów II stopnia z politologii. Cała trójka miała w ostatnim roku akademickim bardzo dobre wyniki w nauce. Ich średnia ocen z egzaminów i zaliczeń za cały rok wyniosła od 5,0 do 4,92. 

W ramach staży studenci będą pracowali w biurach europosłów w Brukseli. Będzie to okazja, żeby w praktyce rozwinęli umiejętności zdobyte w czasie studiów, a także poznali funkcjonowanie Parlamentu Europejskiego.

Porozumienie Instytutu Nauk o Polityce UR z europosłami z regionu w sprawie staży obowiązuje do 2018 r.