Studenci politologii na stażu w Brukseli

W dniach od czwartego do trzydziestego września studenci Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego: Dominik Boratyn (I rok studia II stopnia) i Dawid Ochenduszkiewicz (II rok studia I stopnia), odbywają staże w Parlamencie Europejskim w Brukseli w biurze posła do Parlamentu Europejskiego Stanisława Ożoga. 

W dniach od czwartego do trzydziestego września studenci Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego: Dominik Boratyn (I rok studia II stopnia) i Dawid Ochenduszkiewicz (II rok studia I stopnia), odbywają staże w Parlamencie Europejskim w Brukseli w biurze posła do Parlamentu Europejskiego Stanisława Ożoga. To nagroda za wyniki w nauce w roku akademickim 2016-2017. Do zadań stażystów należy m.in: sporządzanie sprawozdań z posiedzeń komisji, tłumaczenie dokumentów oraz udział w pracach administracyjno - organizacyjnych prowadzonych w biurze europosła. Dla obydwu studentów staż w międzynarodowej instytucji jest doskonała okazją do zdobycia cennego doświadczenia oraz podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych.