Studenci-stażyści Instytutu Nauk o Polityce na konferencji

W dniu 16 listopada  Karol Piękoś i Damian Wicherek wygłosili referaty na konferencji w Krakowie organizowanej przez Centrum Badań Ilościowych nad Polityką Uniwersytetu Jagiellońskiego, Fundację im. Stefana Batorego oraz Klub Jagielloński.

Ponadto, prof. Agnieszka Pawłowska moderowała dyskusję panelową toczącą się między posłami do Sejmu i samorządowcami z województwa małopolskiego. Konferencja poświęcona była dotychczasowym doświadczeniom funkcjonowania jednomandatowych okręgów wyborczych w Polsce oraz projektowi zmian w kodeksie wyborczym.