Studentka politologii na stażu w Parlamencie Europejskim

Studentka politologii na stażu w Parlamencie Europejskim
W dniach od 15 lutego do 13 marca miałam okazję odbywać staż w Parlamencie Europejskim u posła Tomasza Poręby w Brukseli. Staż był dla mnie nagrodą za wyniki w nauce osiągnięte w roku akademickim 2014/2015.

Do moich obowiązków w czasie stażu należało przede wszystkim uczestnictwo w obradach Komisji Parlamentarnych, a szczególnie obecność na posiedzeniach Komisji do Spraw Transportu i Turystyki, w której pan Poręba jest wiceprzewodniczącym, a także  przygotowywanie krótkich sprawozdań z tych posiedzeń w języku angielskim.  Uczestniczyłam również w posiedzeniach grupy roboczej Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Ponadto pomagałam w koordynacji pracy biura w Brukseli, przeprowadzałam rozmowy w języku angielskim i liczne konwersacje z  asystentami innych posłów. W czasie całego stażu przygotowywałam różne tłumaczenia i pisma urzędowe, ale  jedną z większych prac było przygotowanie artykułu pod tytułem ,, Ataki ze strony mediów niemieckich na rząd polski od listopada 2015 roku”.

W czasie stażu miałam przyjemność uczestniczyć w licznych konferencjach m.in. w konferencji zorganizowanej przez panią poseł Annę Fotygę, która dotyczyła uczczenia pamięci Żołnierzy Wyklętych i konferencji Krzysztofa Hetmana, dotyczącej Europejskiego Funduszu INTERREG.

Staż był dla mnie niesamowitą przygodą i wspaniałym doświadczeniem. Szczególnie dla mnie jako studentki politologii, dawał on możliwość zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce.  Wyjazd do Brukseli  i codzienna praca w Parlamencie Europejskim pozwoliła podszkolić nie tylko język angielski ale również francuski, a także poznać specyfikę funkcjonowania różnych instytucji Unii Europejskich.

Dzięki pracy w PE miałam możliwość poznać wiele interesujących osób, a także innych posłów i asystentów. Liczne eventy, wydarzenia i konferencje sprawiły, że miesiąc zleciał bardzo szybko, a ja już tęsknie za piękną Brukselą, do której chciałabym jeszcze raz wrócić.

Bardzo serdecznie dziękuję Instytutowi Nauk o Polityce za szansę i możliwość odbycia stażu w Parlamencie Europejskim. Szczególnie dziękuję też panu posłowi Tomaszowi Porębie, od którego mogłam się wiele nauczyć i dzięki któremu mogłam poznać i zrozumieć specyfikę pracy w Parlamencie Europejskim.

Monika Czarnik, studentka studiów II stopnia w Instytucie Nauk o Polityce UR