Studentka politologii na stażu w Parlamencie Europejskim

Sylwia Wojnarowska, studentka politologii w Instytucie Nauk o Polityce UR odbyła miesięczny staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli, w biurze poseł Elżbiety Łukacijewskiej.  

Staż był nagrodą za wyniki w nauce w poprzednim roku akademickim. Pobyt w Brukseli był ufundowany przez poseł Łukacijewską, to efekt współpracy w sprawie staży z Instytutem Nauk o Polityce. - Swój miesięczny staż u poseł Elżbiety Łukacijewskiej w Parlamencie Europejskim rozpoczęłam 9 kwietnia. Moja praca polegała przede wszystkim na uczestniczeniu w posiedzeniach komisji i przygotowywaniu z nich notatek, pisaniu wyjaśnień do głosowań, a także na podstawowych czynnościach biurowych – mówi Sylwia Wojnarowska.

Dodaje, że mimo iż organizacja wyjazdu i pierwsze dni w Parlamencie Europejskim są stresujące i wymagające, to warto wykorzystywać szanse jakie dają takie pobyty.

- Staż jest również świetną okazją do zwiedzenia Belgii, a także do poznania wielu przemiłych osób z różnych państw Unii Europejskiej. To świetne doświadczenie, a przede wszystkim doskonała lekcja – mówi studentka INoP.