Studentka politologii o stażu w Parlamencie Europejskim

Studentka politologii o stażu w Parlamencie Europejskim
Od 5 września do 2 października odbywałam staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli, w biurze pana europosła Stanisława Ożoga.

 

Jako stażystka miałam okazję obserwować pracę parlamentu od wewnątrz. Uczestniczyłam w posiedzeniach wielu komisji, głównie tych zajmujących się sprawami gospodarczymi, monetarnymi oraz budżetowymi. Do moich zadań należało również przygotowywanie tłumaczeń różnego rodzaju raportów, opracowywanie pism urzędowych, pomoc w ustalaniu harmonogramu pracy pana posła, a także sporządzanie sprawozdań z posiedzeń poszczególnych komisji, które później trafiały na stronę internetową. Miesięczny pobyt w stolicy Europy przyczynił się nie tylko do poszerzenia moich horyzontów, lecz także i przede wszystkim do zdobycia doświadczenia niezbędnego dla osób mających spore aspiracje życiowe. Bruksela sama w sobie niezwykle mnie urzekła. Mimo swojej potęgi, posiada swoistego rodzaju klimat zabytkowego miasta, którego nie da się porównać z żadnym innym miejscem.

Jednym z moich głównych zainteresowań jest polityka zagraniczna. Aktywne uczestnictwo w życiu tak imponująco prosperującej instytucji umożliwiło mi spotkanie całej masy osób zajmujących często wysokie stanowiska. Co za tym idzie, pozwoliło to na zdobycie cennych informacji, które z całą pewnością mogą posłużyć za lekcję, iż ciężka praca poparta wiedzą, doświadczeniem i inteligencją, może zaprowadzić bardzo daleko. 

Podsumowując, pragnę podziękować Instytutowi Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego, za stworzenie mi sposobności do zaznajomienia się z tajnikami pracy w jednej z najznamienitszych instytucji na świecie.

 

Aleksandra Lechowicz