Studia podyplomowe Menedżer w samorządzie terytorialnym – zniżka dla absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego

Instytut Nauk o Polityce zaprasza na studia podyplomowe „Menedżer w samorządzie terytorialnym”. Nabór trwa do 1 kwietnia.
  • Studia dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego: urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, a także wszystkich zainteresowanych samorządem terytorialnym.
  • Dwa semestry nauki, 168 godzin praktycznych zajęć dotyczących różnych aspektów zarządzania.
  • W programie zajęć m.in. zarządzanie zasobami ludzkimi, realizacja projektów, organizowanie obsługi klienta w samorządzie terytorialnym, zarządzanie finansami publicznymi, budowa wizerunku jednostki samorządu terytorialnego, polityka antykorupcyjna, stylizacja i elementy etykiety.
  • Tylko doświadczeni praktycy wśród prowadzących zajęcia.
  • Do zapisu wystarczy dyplom studiów I stopnia.
  • Nabór trwa do 1 kwietnia 2016 r., początek zajęć kwiecień 2016.
  • Zajęcia odbywać się będą w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych, jeden lub dwa razy w miesiącu.
  • Czesne za studia: 2 700 zł (płatne w dwóch ratach po 1350 zł), zniżka dla absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego – czesne 2 500 zł.
  • Szczegółowe informacje sprawdź na www.politologia.ur.edu.pl – zakładka studia podyplomowe.