Studia podyplomowe Wizerunek i zarządzanie w administracji publicznej – II edycja

Instytut Nauk o Polityce zaprasza na II edycję studiów podyplomowych Wizerunek i zarządzanie w administracji publicznej. Studia są przeznaczone dla wszystkich, którzy chcą zdobyć praktyczne umiejętności dotyczące zarządzania oraz budowania wizerunku osobistego oraz wizerunku organizacji.
  • Studia obejmują dwa semestry nauki, 180 godzin praktycznych ćwiczeń i warsztatów.
  • W programie między innymi warsztaty wystąpień telewizyjnych, budowa wizerunku w mediach społecznościowych, przywództwo w organizacji, etykieta, dress-code, zajęcia z coachingu, negocjacji oraz warsztaty przemawiania publicznego.
  • Do zapisu wystarczy dyplom studiów I stopnia.
  • Nabór trwa do 30 września, początek zajęć październik 2019 r.
  • Zajęcia odbywać się będą w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych, jeden raz w miesiącu.
  • Czesne za studia: 2 800 zł, zniżka dla absolwentów i pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego – czesne 2 600 zł.
  • Szczegółowe informacje o studiach są dostępne na www.politologia.ur.edu.pl – zakładka studia podyplomowe.
  • Rejestracja w systemie elektronicznym https://irk.ur.edu.pl/Podyplomowe
  • Dokumenty można składać w Instytucie Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego (Al. mjr. W. Kopisto 2a, 35-959 Rzeszów), w pokoju 325, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-14:30.
  • Kontakt: dr Paweł Kuca, kierownik studiów, tel. 608 04 04 39.