Studia podyplomowe Wizerunek i zarządzanie w administracji publicznej

W programie nowych studiów podyplomowych w Instytucie Nauk o Polityce są m.in. warsztaty wystąpień telewizyjnych, budowa wizerunku w mediach społecznościowych, przywództwo w organizacji, etykieta, dress-code i zajęcia z coachingu.

Studia podyplomowe Wizerunek i zarządzanie w administracji publicznej są adresowane do pracowników administracji publicznej zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz urzędach administracji rządowej. Zapraszamy pracowników urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, pracowników urzędów administracji rządowej, a także wszystkich, którzy chcą zdobyć praktyczne umiejętności dotyczące zarządzania i budowania wizerunku osobistego oraz wizerunku organizacji.

Studia trwają dwa semestry. Obejmują 180 godzin praktycznych zajęć: warsztatów, ćwiczeń i konwersatoriów. Wykładowcami studiów są doświadczeni praktycy, trenerzy i niezależni konsultanci, pracownicy Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Początek zajęć planowany jest na luty 2018 r. Zajęcia odbywają się w ramach zjazdów sobotnio-niedzielnych, jeden raz w miesiącu. Rekrutacja trwa do 31 stycznia 2018 r. Do zapisu na studia wystarczy dyplom studiów pierwszego stopnia.

Szczegółowe informacje są dostępne w zakładce dotyczącej studiów podyplomowych.