U komendanta policji o studiach z bezpieczeństwa wewnętrznego

U komendanta policji o studiach z bezpieczeństwa wewnętrznego
21 września 2017 r. dr hab. Agnieszka Pawłowska, prof. UR - dyrektor Instytutu Nauk o Polityce, oraz dr hab. Krzysztof Żarna, prof. UR - prodziekan Wydziału Socjologiczno-Historycznego

21 września 2017 r. dr hab. Agnieszka Pawłowska, prof. UR - dyrektor Instytutu Nauk o Polityce, oraz dr hab. Krzysztof Żarna, prof. UR - prodziekan Wydziału Socjologiczno-Historycznego, byli gośćmi Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, nadinspektora dr. Krzysztofa Pobuty. Podczas spotkania rozmawiano na temat współpracy INoP UR i podkarpackiej Policji przy realizacji studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.