Udział dr A. Kołomycew w Local Democracy Academy organizowanej przez Swedish International Centre for Local Democracy oraz University of Umeå.

Udział dr A. Kołomycew w Local Democracy Academy organizowanej przez Swedish International Centre for Local Democracy oraz University of Umeå.
Dr Anna Kołomycew uczestniczyła w Local Democracy Academy organizowanej przez Swedish International Centre for Local Democracy oraz University of Umeå. Tematem przewodnim wydarzenia, które odbyło się w dniach 10-14 czerwca 2019 r. był wpływ zachodzących współcześnie zmian o charakterze społecznym i gospodarczym na funkcjonowanie lokalnych jednostek terytorialnych (Global Challenges and Local Governments: Toward Transformative Policy and Practice).

W wydarzeniu uczestniczyło 50 osób z całego świata, w tym zarówno pracownicy naukowi, jak i praktycy, tj. osoby zatrudnione w jednostkach samorządowych, instytucjach publicznych oraz organizacjach pozarządowych zajmujących się wspieraniem rozwoju demokracji i partycypacji publicznej na poziomie lokalnym. Istotnym aspektem Local Democracy Academy było stworzenie uczestnikom programu warunków do wymiany doświadczeń, podjęcia dyskusji na temat prowadzonych badań w zakresie demokracji lokalnej w różnych częściach świata, a także zaplanowania wspólnych badań w przyszłości. Celom tym służyły doskonale przygotowane zajęcia prowadzone w nowatorski sposób, z wykorzystaniem metod aktywizujących uczestników programu, m.in. Local Policy Lab, training and reading sessions, writing workshops, world café.

Udział dr A. Kołomycew w Local Democracy Academy był możliwy dzięki otrzymanemu grantowi Swedish International Centre for Local Democracy. Wydarzenie było finansowe ze środków Swedish International Development Cooperation Agency.