Uprawnienie do nadawania stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji

Informujemy, że decyzją Centralnej Komsji ds. Stopni i Tytułów Uniwersytet Rzeszowski otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk społecznych w dyscypolinie nauki o polityce i administracji.