VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kaukaz – historia, przemiany, perspektywy”

Instytut Nauk o Polityce był jednym z organizatorów VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Kaukaz – historia, przemiany perspektywy”.

Instytut Nauk o Polityce był jednym z organizatorów VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Kaukaz – historia, przemiany perspektywy”. Swoje referaty wygłosili przedstawiciele Zakładu Polityki Bezpieczeństwa. Dr Mira Malczyńska-Biały przedstawiła zakres harmonizacji polityki konsumenckiej Gruzji do standardów Unii Europejskiej w układzie stowarzyszeniowym z dnia 27 czerwca 2014 roku w ramach panelu „Kaukaz – bariery i perspektywy rozwoju”. Z kolei dr hab. prof. UR Krzysztof Żarna wraz z przedstawicielami Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Przemyślu i Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego uczestniczył w panelu „Kaukaz-Czeczenia-Polska. Wybrane aspekty praw człowieka”.