Wizyta w Instytucie Nauk o Polityce w ramach Programu Erasmus+

W dniach 19-23 listopada 2018 roku w Instytucie Nauk o Polityce przebywała prof. Okasna Krayewska, pracownik naukowy Katedry Studiów Regionalnych i Turystyki Międzynarodowej Wydziału Stosunków Międzynarodowych Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki na Ukrainie. Wizyta odbyła się w ramach Programu Erasmus+.

Pani Profesor podczas swojego pobytu wygłosiła wykłady dla studentów Instytutu Nauk o Polityce studiujących na kierunkach politologia i bezpieczeństwo wewnętrzne. Ich tematyka koncentrowała się na zagadnieniach dotyczących relacji między Ukrainą a Unią Europejską, politykach wspólnotowych i perspektywach ich wdrażania na Ukrainie, a także polityce regionalnej i ochronie granic Unii Europejskiej, jak również zagadnieniach związanych z rozwojem społeczno-ekonomicznym Unii i państw ościennych.

Pobyt Prof. Krayewskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim był także okazją do spotkania się  z pracownikami naukowymi Instytutu Nauk o Polityce i podjęcia rozmów dotyczących aplikowania o środki finansowe na wspólne projekty badawcze w ramach Programu Erasmus+ oraz innych źródeł. Podczas spotkania omówiono także kwestie wymiany pracowników naukowych i studentów oraz pobytów badawczych.