Współpraca międzynarodowa Instytutu

Pracownicy Zakładu Polityki Bezpieczeństwa dr hab. Krzysztof Żarna, prof. UR oraz dr Mira Malczyńska-Biały wzięli udział w seminarium naukowym dotyczącym miejsca Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej we współczesnej Europie. 

Równocześnie w/w pracownicy odbyli spotkania ws. podpisania umów pomiędzy Uniwersytetem Rzeszowskim oraz Paneuropean University w Bratysławie dotyczących współpracy w ramach programu Erasmus+ oraz współpracy w dziedzinie B+R, spotykając się z dziekanem Wydziału Massmediów prof. Ivetą Radičovą (byłą premier Republiki Słowackiej). Wydział Massmediów obchodził dziesiątą rocznicę powstania i podczas tej uroczystości obecny był Prezydent Republiki Słowackiej Andrej Kiska.