Wykład otwarty dra hab. Krzysztofa Żarny, prof. UR na Wydziale Prawa i Administracji

Na zaproszenie Koła Naukowego Filozofii i Teorii Prawa UR dr hab. Krzysztof Żarna, prof. UR wygłosił w dniu 6 grudnia wykład otwarty "Cierpienie jako determinanty powstania międzynarodowego prawa humanitarnego".